Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo Kết quả thi vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023
Ngày cập nhật 28/07/2023

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND ngày 14/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét Báo cáo số 194/BC-PNV ngày 26 tháng 7 năm 2023 của Phòng Nội vụ về kết quả thi vòng 1 nội dung trắc nghiệm môn Kiến thức chung và môn Tin học kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023;

Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền thông báo:

 

1. Kết quả thi vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023: 06 thí sinh đạt yêu cầu; 03 thí sinh không đạt yêu cầu. Danh sách cụ thể như sau:

TT

Họ và tên thí sinh

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Hộ khẩu thường trú

Chổ ở hiện nay

Đối tượng ưu tiên

Đơn vị đăng ký dự tuyển

Kết quả thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung (60 câu hỏi)

Kết quả thi trắc nghiệm môn

Tin học (30 câu hỏi)

Kết quả chung

Số câu trả lời đúng

Số câu trả lời sai

Kết quả

Số câu trả lời đúng

Số câu trả lời sai

Kết quả

1

Hà Văn Danh

01/7/1993

Nam

Thủy Tân, thị xã Hương Thủy

Quảng Công, Quảng Điền

Không

UBND xã Quảng Phước

39

21

Đạt

24

06

Đạt

Đạt yêu cầu

2

Trương Văn Hoàng Hảo

12/6/1991

Nam

Quảng Phú, Quảng Điền

Quảng Phú, Quảng Điền

Không

UBND xã Quảng Phước

12

48

Không đạt

04

26

Không đạt

Không đạt yêu cầu

3

Đặng Minh Hoài

02/8/1984

Nữ

Quảng An, Quảng Điền

Quảng An, Quảng Điền

Đối tượng ưu tiên

UBND xã Quảng An

34

26

Đạt

18

12

Đạt

Đạt yêu cầu

4

Ngô Lành

08/6/1989

Nam

Quảng Phước, Quảng Điền

Quảng Phước, Quảng Điền

Không

UBND xã Quảng Phước

34

26

Đạt

18

12

Đạt

Đạt yêu cầu

5

Nguyễn Khắc Lộc

12/6/1986

Nam

Thị trấn Sịa, Quảng Điền

Thị trấn Sịa, Quảng Điền

Đối tượng ưu tiên

UBND thị trấn Sịa

53

07

Đạt

23

07

Đạt

Đạt yêu cầu

6

Nguyễn Thị Như Ngọc

01/9/1991

Nữ

Quảng Công, Quảng Điền

Quảng Công, Quảng Điền

 

Không

UBND xã Quảng Công

21

39

Không đạt

07

23

Không đạt

Không đạt yêu cầu

7

Phan Tuấn

10/5/1985

Nam

Quảng Công, Quảng Điền

Quảng Công, Quảng Điền

Đối tượng ưu tiên

UBND xã Quảng Công

33

27

Đạt

17

13

Đạt

Đạt yêu cầu

8

Trần Thìn

20/02/1976

Nam

Thị trấn Sịa, Quảng Điền

Thị trấn Sịa, Quảng Điền

Không

UBND thị trấn Sịa

12

48

Không đạt

14

16

Không đạt

Không đạt yêu cầu

9

Trương Duy Thịnh

04/5/1999

Nam

Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Thủy Dương, thị xã Hương Thủy

Không

UBND xã Quảng An

46

14

Đạt

18

12

Đạt

Đạt yêu cầu

2. Thời gian nhận đơn phúc khảo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 28/7/2023 đến ngày 11/8/2023. Đơn phúc khảo gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ huyện).

3. Thời gian tổ chức thi vòng 2: Dự kiến từ ngày 25/8 đến ngày 31/8/2023, thời gian và địa điểm cụ thể sẽ có thông báo triệu tập thí sinh tham gia dự thi./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công khai TTHC
 
Phản ánh-kiến nghị
 
Rà soát, kiểm soát Thủ tục hành chính
 
Tin tức khác
 
Tình hình giải quyết TTHCC
 
Văn bản QPPL
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.929.318
Truy câp hiện tại 211