Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định số 1666/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố năm 2023
Ngày cập nhật 17/07/2023

Ngày 13/7/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1666/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố năm 2023. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

 

(Chi tiết tại file đính kèm)./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công khai TTHC
 
Phản ánh-kiến nghị
 
Rà soát, kiểm soát Thủ tục hành chính
 
Tin tức khác
 
Tình hình giải quyết TTHCC
 
Văn bản QPPL
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.705.826
Truy câp hiện tại 6.671