Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tháng 6 năm 2023
Ngày cập nhật 06/07/2023

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, Trung tâm hành chính công huyện tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một của liên thông tháng 6 năm 2023 (từ ngày 26/5/2023 đến ngày 26/6/2023) như sau:

1. Tình hình tiếp nhận, giải quyết

Đã tiếp nhận 670 hồ sơ, trong đó:
Trực tuyến 465 hồ sơ (69,40%)
 Truyền thống 205 hồ sơ (30,6%).
Đã giải quyết 509 hồ sơ, trong đó: trước hạn và đúng hạn 506 hồ sơ (99%), trễ  hạn đã giải quyết 03 hồ sơ (1%); đang giải quyết 161 hồ sơ, trong đó: đang trong hạn 159 hồ sơ, đã quá hạn: 02 hồ sơ. Cụ thể như sau:

 

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Tổng số

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Trước hạn

Đúng hạn

Trễ hạn

Tổng số

Trong hạn

Quá hạn

 

Tổng cộng

670

509

451

55

3

161

159

2

1

An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

7

6

6

0

0

1

1

0

2

Bảo trợ xã hội

87

76

74

2

0

11

11

0

3

Chứng thực

3

3

3

0

0

0

0

0

4

Công chức, viên chức

6

0

0

0

0

6

6

0

5

Đất đai

325

190

168

20

2

135

133

2

6

Giao dịch bảo đảm

105

105

88

17

0

0

0

0

7

Hộ tịch

30

30

27

2

1

0

0

0

8

Hoạt động xây dựng

7

6

5

1

0

1

1

0

9

Kinh doanh Khí

1

1

1

0

0

0

0

0

10

Lĩnh vực giáo dục trung học

5

5

4

1

0

0

0

0

11

Lĩnh vực văn bằng chứng chỉ

1

1

1

0

0

0

0

0

12

Người có công

2

2

2

0

0

0

0

0

13

Quản lý tài sản công

15

15

9

6

0

0

0

0

14

Quy hoạch

3

2

2

0

0

1

1

0

15

Tài chính đầu tư

6

2

2

0

0

4

4

0

16

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

10

10

9

1

0

0

0

0

17

Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã

1

1

0

1

0

0

0

0

18

Thi đua - Khen thưởng

10

10

6

4

0

0

0

0

19

TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế

22

22

22

0

0

0

0

0

20

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công

24

22

22

0

0

2

2

0

 

2. Tình hình thu phí, lệ phí, bưu chính công ích

Tổng cộng thu phí: 135.267.000đ.

Trong đó:

Lĩnh vực Kinh tế hạ tầng: 950.000đ; lĩnh vực Tư pháp: 3.346.000đ; lĩnh vực Tài chính-Kế hoạch: 2.570.000đ; lĩnh vực Y tế An toàn thực phẩm và dinh dưỡng: 4.900.000đ; lĩnh vực Đất đai: 123.501.000 đ. 

- Số liệu thanh toán không dùng tiền mặt:

Tổng số phiếu thu KDTM là 348/414 đạt tỷ lệ 84,06%.

- Bưu chính công ích:

+ HCC đến  Xã là : 15 lượt.

+ HCC đến Tỉnh  là: 02 lượt.

+ Từ Xã đến HCC là : 66 lượt.

+ Từ Tỉnh đến HCC là : 04 lượt.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công khai TTHC
 
Phản ánh-kiến nghị
 
Rà soát, kiểm soát Thủ tục hành chính
 
Tin tức khác
 
Tình hình giải quyết TTHCC
 
Văn bản QPPL
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.705.529
Truy câp hiện tại 6.498