Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch
Ngày cập nhật 19/01/2023

Ngày 16/01/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 203/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, bao gồm 01 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành; 15 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi; bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện; 20 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã; 01 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Hộ tịch tại Sở Tư pháp/Phòng Tư pháp/Ủy ban nhân dân cấp xã.

(Thông tin chi tiết tại file đính kèm)./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công khai TTHC
 
Phản ánh-kiến nghị
 
Rà soát, kiểm soát Thủ tục hành chính
 
Tin tức khác
 
Tình hình giải quyết TTHCC
 
Văn bản QPPL
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.029.762
Truy câp hiện tại 8.333