Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố 07 TTHC chuẩn hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 16/01/2023

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 07/1/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) chuẩn hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể như sau:

LĨNH VỰC VĂN HÓA

Văn hóa cơ sở (03 TTHC)

1. Thủ tục Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc

2. Thủ tục Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc

3. Thủ tụcThông báo tổ chức lễ hội

Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc

- Địa điểm thực hiện TTHC 01.02.03: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã

- Phí, lệ phí (đồng) TTHC 01.02.03: Không

Thư viện (03 TTHC): Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng; Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng; Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng 

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc

- Địa điểm thực hiện: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã

Phí, lệ phí (đồng) TTHC: Không

LĨNH VỰC THỂ THAO (01 TTHC): Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc

- Địa điểm thực hiện TTHC: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã

- Phí, lệ phí (đồng): Không

https://thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công khai TTHC
 
Phản ánh-kiến nghị
 
Rà soát, kiểm soát Thủ tục hành chính
 
Tin tức khác
 
Tình hình giải quyết TTHCC
 
Văn bản QPPL
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.928.761
Truy câp hiện tại 13.759