Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công trực tuyến
Ngày cập nhật 12/10/2022

Nhằm đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, ngày 05/10/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 10593/UBND-KN2 yêu cầu các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế đẩy mạnh cung cấp  các dịch vụ công trực tuyến.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương tiến hành rà soát các dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền của đơn vị mình tại Quyết định 1604/QĐ-UBND ngày 08/7/2022 và các văn bản liên quan để tích hợp, kiểm thử, công khai lên Cổng dịch vụ công quốc gia theo đúng quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông có phương án thường xuyên theo dõi, rà soát, khắc phục lỗ hổng bảo mật, đảm bảo an ninh, an toàn cho Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cá nhân, tổ chức sử dụng các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu, dịch vụ công trực tuyến toàn trình để giải quyết thủ tục hành chính.

https://thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công khai TTHC
 
Phản ánh-kiến nghị
 
Rà soát, kiểm soát Thủ tục hành chính
 
Tin tức khác
 
Tình hình giải quyết TTHCC
 
Văn bản QPPL
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.065.098
Truy câp hiện tại 993