Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2022 của Huyện về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Ngày cập nhật 23/08/2022
      Ngày 17.8, Huyện ủy Quảng Điền đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2022 của Huyện về "Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới" và văn hóa nơi công sở. Tham dự khai mạc hội nghị có đồng chí Trần Quốc Thắng, TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Trương Duy Hải, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn huyện và cán bộ, đảng viên của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện.

 

          Tại lớp nghiên cứu, học tập - các đại biểu đã được nghe Tiến sỹ Phạm Đi, Khoa Xã hội học và phát triển, Học viện  Chính trị khu vực III trực tiếp truyền đạt cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trên địa bàn huyện 02 nội dung gồm: Nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ và phục vụ Nhân dân; Động lực làm việc và tạo động lực làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện và văn hóa nơi công sở.

                        Tiến sĩ Phạm Đi truyền đạt nội dung chuyên đề tại hội nghị

                       Các đại biểu tiếp thu nội dung chuyên đề tại Hội nghị

       Qua lớp học tập, nghiên cứu, quán triệt nhằm mục đích nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, tinh thần thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn huyện Quảng Điền, góp phần tích cực trong thực hiện chuyên đề năm 2022 của Huyện về "Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới" theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó khơi dậy tinh thần tiên phong gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn huyện. nh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng để mỗi cán bộ, công chức, viên chức nhận thức sâu sắc hơn nữa về văn hóa nơi công sở và đạo đức công vụ. Từ đó, nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân, xã hội.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công khai TTHC
 
Phản ánh-kiến nghị
 
Rà soát, kiểm soát Thủ tục hành chính
 
Tin tức khác
 
Tình hình giải quyết TTHCC
 
Văn bản QPPL
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.609.912
Truy câp hiện tại 3.370