F:\F_Portal\quangdien.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Điền triển khai công tác Đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho đối tượng ngoại ngành năm 2022
Ngày cập nhật 15/07/2022

           

              Thực hiện kế hoạch đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ ngoại ngành năm 2022, trong 02 ngày 27 và 28/6/2022, tại Hội trường Liên đoàn lao động huyện Quảng Điền, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã tổ chức Hội nghị đào tạo, tập huấn nghiệp vụ quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách cho đối tượng ngoại ngành là cán bộ Ban giảm nghèo, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, cán bộ hội, đoàn thể cấp xã trên địa bàn huyện.

             Tại Hội nghị, lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã truyền đạt các nội dung cơ bản về các giải pháp tăng cường, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách; tuyên truyền các chủ trương, chính sách, chương trình tín dụng được triển khai trên địa bàn, nhất là triển khai các chương trình cho vay phục hồi và phát triển kinh tế theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ.

              Tính đến ngày 29/6/2022, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn huyện đạt 377 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 37 tỷ đồng, với 247 Tổ TK & VV, hơn 9.400 hộ còn dư nợ, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,06% tổng dư nợ trên địa bàn. Doanh số cho vay 6 tháng đầu năm trên 115 tỷ đồng, với hơn 03 nghìn lượt khách hàng được vay vốn. Trong đó, triển khai giải ngân theo Nghị quyết 11/NQ-CP hơn 10,9 tỷ đồng của 03 chương trình (Cho vay giải quyết việc làm 09 tỷ đồng; cho vay Nhà ở xã hội 1,5 tỷ đồng; cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến 0,4 tỷ đồng). Nguồn vốn tín dụng chính sách được chuyển tải kịp tời đến đúng đối tượng thụ hưởng, phát huy được hiệu quả, chất lượng tín dụng chính sách ngày càng được nâng lên, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phục hồi và phát triển kinh tế sau dịch Covid-19./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công khai TTHC
 
Phản ánh-kiến nghị
 
Rà soát, kiểm soát Thủ tục hành chính
 
Tin tức khác
 
Tình hình giải quyết TTHCC
 
Văn bản QPPL
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.647.173
Truy câp hiện tại 4.727