F:\F_Portal\quangdien.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách Xã hội theo Nghị định 36/2022/NĐ-CP của Chính phủ
Ngày cập nhật 10/06/2022

             

        Ngày 30/5/2022, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký ban hành Nghị định số 36/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội.

           Qua đó, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 4279/HD-NHCS ngày 30/5/2022 về thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ, cụ thể:

           Đối tượng được hỗ trợ lãi suất là khách hàng vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội đáp ứng đủ các điều kiện sau: Thuộc các chương trình tín dụng chính sách do Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay; có lãi suất vay vốn trên 6%/năm; được Ngân hàng Chính sách Xã hội giải ngân và có phát sinh dư nợ trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất và chưa hoàn thành việc tất toán (tính đến ngày 31/5/2022); đồng thời khách hàng vay vốn đúng đối tượng vay vốn và sử dụng vốn vay đúng mục đích theo quy định.

          Nguyên tắc hỗ trợ lãi suất: Việc hỗ trợ lãi suất bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích, tránh trục lợi chính sách; Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện hỗ trợ lãi suất đảm bảo đúng quy định, tạo thuận lợi cho khách hàng; Không thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với dư nợ quá hạn hoặc được gia hạn nợ.

         Thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất: Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023 hoặc  khi Ngân hàng Chính sách Xã hội thông báo kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất theo điểm g, Khoản 2, Điều 10, Nghị định số 36/2022/NĐ-CP tùy theo thời điểm nào đến trước. 

         Thời gian vay được hỗ trợ lãi suất: được xác định từ thời điểm giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc nhưng không nằm ngoài thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất.

         Mức hỗ trợ lãi suất: Hỗ trợ cho khách hàng vay vốn là 2%/năm tính trên số dư nợ vay của các khoản vay giải ngân được giải ngân trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất và thời gian vay được hỗ trợ lãi suất.

         Tổng nguồn vốn hỗ trợ lãi suất theo Quyết định này tối đa 3.000 tỷ đồng từ nguồn phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh của Ngân hàng Chính sách Xã hội theo quy định tại Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Đây là chính sách nhân văn, thiết thực ý nghĩa của Nhà nước, qua đó góp phần giúp khách hàng được tiếp cận vay vốn tín dụng chính sách ưu đãi để khôi phục sản xuất kinh doanh, vượt qua giai đoạn khó khăn, phục hồi nền kinh tế./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công khai TTHC
 
Phản ánh-kiến nghị
 
Rà soát, kiểm soát Thủ tục hành chính
 
Tin tức khác
 
Tình hình giải quyết TTHCC
 
Văn bản QPPL
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.610.408
Truy câp hiện tại 3.579