Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quảng Điền: Ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, giao ước thi đua của Mặt trận cấp xã năm 2022
Ngày cập nhật 24/01/2022

            Sáng ngày 21/01/2022,  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Điền huyện tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, giao ước thi đua giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn năm 2022. Đồng chí Phan Cảnh Ngưu, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì Hội nghị. Tham dự lễ ký kết có các đồng chí lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội huyện và đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn Sịa.

           Tại lễ ký kết, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban Thường vụ các đoàn thể chính trị - xã hội huyện thống nhất tập trung vào 7 nội dung công tác. Trong đó, nổi bật là việc phối hợp tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 07-KL/TW của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội, Nghị quyết kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XV, các Nghị quyết, Chỉ thị của Chính phủ về phòng, chống dịch; Nghị quyết số 06/NQ-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX về “Đẩy mạnh vận động toàn dân phát triển kinh tế - xã hội và tiếp tục phòng, chống khắc phục tác động của đại dịch Covid-19”; tiếp tục phối hợp đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, duy trì, nhân rộng mô hình tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp - trật tự trị an”; mỗi khu dân cư xây dựng được từ 1 đến 2 tuyến đường “Sáng, xanh, sạch, đẹp, trật tự trị an”; phấn đấu 100% khu dân cư triển khai và duy trì thực hiện thường xuyên hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh”; các chương trình về bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, DS-KHHGĐ, bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện
 
            Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã và thị trấn Sịa đã tham gia ký giao ước thi đua năm 2022 với quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua và cam kết thực hiện tốt 06 nội dung thi đua trên các lĩnh vực công tác được giao bao gồm: tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết 128 của Chính phủ và các văn bản hiện hành của địa phương; Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương; thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; tăng cường mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân và tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
 
         Trên cơ sở các nội dung đã ký kết, Mặt trận cùng các đoàn thể CTXH, các địa phương sẽ bám sát nội dung ký kết để triển khai thực hiện trong năm 2022./.
 
 
PL
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.580.180
Truy câp hiện tại 84