Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức Hội nghị giao ban định kỳ với các tổ chức Hội, đoàn thể cấp huyện
Ngày cập nhật 18/01/2022

Ngày 13 tháng 01 năm 2022, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) và các tổ chức Hội, đoàn thể cấp huyện nhận ủy thác đã tổ chức giao ban định kỳ lần thứ VI năm 2021, nhằm Tổng kết hoạt động ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

           Trong năm 2021, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến mọi hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn nhưng NHCSXH huyện đã phối hợp tốt với các tổ chức Hội, đoàn thể quản lý tốt nguồn vốn ủy thác, chất lượng tín dụng được duy trì ổn định, bền vững, nguồn vốn chuyển tải kịp thời đến đúng đối tượng thụ hưởng và phát huy được hiệu quả. Đến ngày 31/12/2021, dư nợ ủy thác đạt 339.739 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 99,9% trên tổng dư nợ, với 9.327 hộ, 247 Tổ TK&VV đang còn dư nợ. Cụ thể, dư nợ ủy thác qua Hội Phụ nữ đạt 189.136 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 55,7%; dư nợ ủy thác qua Hội Nông dân 96.792 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 28,5%; dư nợ ủy thác qua Hội Cựu chiến binh 41.150 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 12,1%; dư nợ ủy thác qua Đoàn Thanh niên 12.661 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 3,3%. Nợ quá hạn đến 31/12/2021 là 266 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,08% dư nợ ủy thác.

            Bên cạnh thực hiện có hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, NHCSXH huyện và các tổ chức Hội, đoàn thể đã triển khai thực hiện tốt huy động tiền gửi qua Tổ TK & VV. Số dư tiền gửi đến 31/12/2021 đạt 29.927 triệu đồng, tăng 4.706 triệu đồng so với năm 2021; tỷ lệ số dư tiền gửi/dư nợ đạt 8,8%.

          Trong năm 2021, đã phối hợp giải ngân 144. 885 triệu đồng, cho 4.004 lượt khách hàng được vay vốn. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã tạo việc làm mới cho 287 lao động; hơn 3.200 công trình công trình vệ sinh và nước sạch được sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới; 22 lượt HSSV được vay vốn phục vụ học tập; cho vay xây dựng mới 5 căn nhà theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP, 7 căn nhà phòng tránh bão theo Quyết định 48; hơn 2.100 khách hàng vay vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh...

          Đánh giá tại buổi giao ban, các tổ chức Hội, đoàn thể cho biết: Hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã hỗ trợ kịp thời cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn để sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong thời gian bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng đã thể hiện quyết tâm cao trong việc phối hợp thực hiện các mục tiêu, giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021.

         Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2022, các tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác tiếp tục phối hợp với NHCSXH khắc phục các tồn tại, hạn chế trong thực hiện ủy thác, thực hiện tốt mục tiêu vừa chống dịch, vừa kịp thời chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014, Kết luận 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư; tập trung nâng cao chất lượng tín dụng chính sách; thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách, đặc biệt là các chủ trương, chính sách mới; thực hiện tốt thông tin hai chiều giữa NHCSXH và các tổ chức Hội, đoàn thể; đổi mới công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động Tổ TK&VV; phối hợp tổ chức hiệu quả hoạt động giao dịch xã; nâng cao chất lượng đào tạo, tập huấn cho đội ngũ làm công tác quản lý nguồn vốn ủy thác.

           Cũng trong dịp này, NHCSXH và các tổ chức Hội, đoàn thể huyện Quảng Điền cũng đã tổ chức ký kết lại văn bản liên tịch về việc thực hiện ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác./.

                                                                                                                                            Ngọc Thảo

Ngọc Thảo
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.585.468
Truy câp hiện tại 1.538