Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền năm 2021
Ngày cập nhật 04/01/2022

Sáng ngày 30/12, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2021. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Khánh Hùng – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

Năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với việc cụ thể hóa bằng các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, chương trình, kế hoạch và nhiều văn bản khác để tổ chức thực hiện. Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành: 05 nghị quyết, 06 kết luận chuyên đề, 57 công văn, 09 chỉ thị, 20 kế hoạch, 05 chương trình, 05 hướng dẫn, 58 báo cáo, 58 Thông báo kết luận và nhiều văn bản quan trọng khác. Ban Thường vụ Huyện ủy đã có nhiều nỗ lực cố gắng, phấn đấu trong chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, việc thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết của Huyện ủy đề ra năm 2021 gặp nhiều khó khăn, trong đó có 04/11 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt. Việc tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, gắn việc lãnh đạo tổ chức thực hiện với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tạo được sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động trong từng cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh.

Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết và cầu thị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghiêm túc kiểm điểm, thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế; xác định rõ trách nhiệm theo từng lĩnh vực được phân công phụ trách. Đồng thời, đồng chí Trần Quốc Thắng - TUV, Bí thư Huyện ủy đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội các ý kiến đóng góp tại hội nghị kiểm điểm; tiếp tục phát huy ưu điểm, đồng thời đề ra giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong năm 2022, góp phần xây dựng Đảng bộ, chính quyền và huyện Quảng Điền ngày càng phát triển.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.585.508
Truy câp hiện tại 1.543