Tìm kiếm tin tức
ĐOÀN ĐBQH TỈNH TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI HUYỆN QUẢNG ĐIỀN.
Ngày cập nhật 06/10/2021

         Sáng ngày 05/10, Đoàn ĐBQH tnh Tha Thiên Huế do bà Nguyn Th Su – Phó Trưng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tnh; ông Phm Như Hip – Giám đc Bnh viên Trung ương Huế - y viên y ban xã hi ca Quc hi  đã có bui tiếp xúc c tri huyn Qung Đin. Cùng d có đi din lãnh đo UBMTTQVN tnh, ông Trn Quc Thng – Tnh y viên, Bí thư Huyn y, Ch tch UBND huyn, ông Phm Lưng – UVBTV Huyn y, Phó ch tch HĐND huyn, ông Phan Cng Ngưu – UVBTV Huyn y , Trưng ban Dân vn, Ch tch UBMTTQVN huyn.

 

         Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế đã báo cáo với cử tri về dự kiến thời gian, nội dung kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc vào ngày 20/10/2021, bế mạc vào ngày 13/11/2021. Kỳ họp tiến hành theo 02 đợt: Đợt 1: Họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 63 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (từ ngày 20/10 đến ngày 03/11/2021). Đợt 2: Họp tập trung tại Nhà Quốc hội (từ ngày 08/11 đến ngày 13/11/2021). Kỳ họp thứ 2 Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và nhiều nội dung quan trọng khác.

            Tại buổi tiếp xúc, cử tri  huyện Quảng Điền đã có 6 kiến nghị với đoàn đại biểu Quốc hội một số nội dung như: cần quan tâm đẩy mạnh tiêm văc xin phòng chống dịch covid-19 nhất là đối tượng lao động từ các vùng dịch trở về địa phương đeer họ có thể quay trở lại tham gia lao động khi các công ty, xí nghiệp mở của hoạt động trở lại. Cần có phương án điều chỉnh giá sản xuất nông, ngư thủy sản trong tình hình trước trong và sau đại dịch covid-19. Cần quản lý chặc chẽ hơn nữa các hoạt động trên mạng xã hội cũng như vấn đề lợi dụng lòng tin của nhân dân để lôi kéo tham gia vào một số tôn giáo không được phép hoạt động. Cần quan tâm vấn đề công chức cấp xã, cán bộ không chuyên trách ở cơ sở. Quan tâm chế độ bảo hiểm y tế cho thân nhân xuất ngũ. 

Chủ tịch UBND huyện Trần Quốc Thắng - giải đáp ý kiến cử tri tại cuộc họp.

Bà Nguyễn Thị Sửu – Phó Trưng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tnh pháp biểu tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Quảng Điền

             Sau khi nghe đại diện lãnh đạo UBND huyện trả lời các kiến nghị của cử tri, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, bà Nguyễn Thị Sửu – Phó Trưng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tnh đánh giá cao tinh thần dân chủ, thẳng thắn của cử tri.  Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp và sẽ gửi tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất.

                                                                                                                                                                Công Cường

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày