Tìm kiếm tin tức
Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Quảng Điền họp triển khai công tác tuyển quân năm 2022.
Ngày cập nhật 29/09/2021

            Sáng ngày 24.9,  Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Quảng Điền đã tổ chức họp thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự để rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021, triển khai công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2022. Đồng chí Trần Quốc Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. Dự họp có đồng chí Phan Cảnh Ngưu - Ủy viên ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện cùng các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn.

           Tại cuộc họp các đồng chí thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã tập trung thảo luận rút kinh nghiệm trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Công tác đăng ký, quản lý thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ ở một số địa phương chưa chặt chẽ. Việc xử lý thanh niên  vị phạm Luật nghĩa vụ quna sự ở một số địa phương chưa kiên quyết…

          Theo chỉ tiêu tuyển quân của tỉnh năm 2022, huyện Quảng Điền dự kiến được giao tuyển chọn 110 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự,  chưa tính công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Để đảm bảo cho công tác tuyển quân, cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể từ huyện đến xã, thị trấn cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để tuyên truyền, vận động công dân trong độ tuổi chấp hành  nghiêm Luật nghĩa vụ quân sự. Ban chỉ huy Quân sự các xã, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã triển khai đồng bộ các khâu, các bước trong quá trình rà soát nắm nguồn công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

           Tại cuộc họp các đồng chí thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã tập trung thảo luận bàn các giải pháp thực hiện công tác tuyển quân đảm bảo chỉ tiêu giao. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự, nắm nguồn công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, công tác sơ tuyển, khám tuyển, trong quá trình thực hiên các bước tuyển chọn phải đảm an toàn phòng, chống dịch covid-19…

 

Công Cường

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày