Tìm kiếm tin tức


TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021
Ngày cập nhật 15/09/2021

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 1832/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021;

Căn cứ Quyết số 2045/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021.

 

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021 thông đến các thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021 (có danh sách kèm theo) một số nội dung sau:

1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2021 đến ngày 14 tháng 10 năm 2021, các thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021 phải đến Phòng Nội vụ huyện Quảng Điền để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng (2 bộ) bao gồm :

a) Bản sao văn bằng, chứng chỉ (có công chức, chứng thực) theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

b) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp (Sở Tư pháp).

c) Bản sao (có chứng thực) sổ bảo hiểm xã hội (nếu có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và có chuyên ngành đào tạo,  vị trí công tác trước khi tuyển dụng phù hợp với vị trí dự tuyển).

2. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021 thông báo để các thí sinh trúng tuyển được biết và thực hiện./.

Nội dung chi tết tại file đính kèm

Tập tin đính kèm:
Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.783.498
Truy câp hiện tại 2.832