Tìm kiếm tin tức
Quảng Điền: tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt I năm 2021 ----------------
Ngày cập nhật 15/06/2021

Sáng ngày 15/6, Trung tâm Chính trị huyện Quảng Điền đã tổ chức lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt I năm 2021. Tham dự lễ khai giảng có các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên Trung tâm Chính trị huyện cùng 25 đồng chí học viên đến từ các chi, đảng bộ cơ sở và trực thuộc Đảng bộ huyện.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Võ Đức Nam – Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Quảng Điền đã nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bồi dưỡng kiến thức về Đảng cho các đồng chí đảng viên mới. Đồng thời, yêu cầu các đồng chí đảng viên mới tham gia lớp học cần chấp hành nghiêm nội quy của lớp, đặc biệt là thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; tích cực học tập, nghiên cứu tài liệu; tăng cường công tác trao đổi với giảng viên về những vấn đề liên quan nội dung bài học, nghiêm túc tiếp thu bài giảng và viết bài thu hoạch chất lượng sau khóa học.

Tham gia lớp bồi dưỡng đợt này gồm có 25 đồng chí đảng viên mới đến từ 15 tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện; trong thời thời gian từ ngày 16- 21/6, các học viên sẽ được tiếp thu 10 chuyên đề theo quy định và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương gồm: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ tài nguyên môi trường; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các đồng chí đảng viên mới nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng để tiếp tục nỗ lực phấn đấu, khẳng định vai trò, trách nhiệm người đảng viên; vận dụng sáng tạo kiến thức đã học vào thực tiễn công tác, phấn đấu trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam./.

 

 

                                                                        Thực hiện: Đình Thông

 

 

ảnh: Đồng chí Võ Đức Nam – Phó giám đốc Trung tâm chính trị huyện Quảng Điền phát biểu tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới

 

                                   

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.778.150
Truy câp hiện tại 990