Tìm kiếm tin tức
Quảng Điền: Nâng cao trách nhiệm về phòng chống dịch COVID -19.
Ngày cập nhật 01/06/2021

 Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid -19 . Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV, góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng, hạn chế mức thấp nhất người lây nhiễm dịch bệnh. Huyện Quảng Điền đã triển khai nhiều biện pháp tăng cường quản lý phòng chống dịch bệnh.

              Theo đó các cấp các ngành cần tổ chức đẩy mạnh tuyên truyền đến từng địa bàn, khu dân cư, từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân để mọi người đều nhận thức rõ tính chất nguy hiểm, nguy cơ và tác hại của dịch bệnh; tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức tự dự phòng của người dân trong bảo vệ, nâng cao sức khỏe và biện pháp, giải pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới theo khuyến cáo của Bộ Y Tế và các ngành chức năng. Mỗi xã, thị trấn chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, truyên truyền viên và đội ngũ nhân viên y tế cơ sở, thôn, tổ dân phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến những thông tin khuyến cáo người dân và cộng đồng để phòng ngừa dịch bệnh . Đặc biệt khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh của UBND tỉnh, huyện.

            Đồng thời chủ tịch UBND huyện cũng đã chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai công tác phòng, chống dịch trên địa bàn theo nguyên tắc "4 tại chỗ"; bám sát văn bản chỉ đạo của Tỉnh và huyện để tiếp tục tập trung các biện pháp, giải pháp phòng, chống dịch, đặc biệt tiếp tục duy trì, thực hiện tốt “5K” theo quy định của Bộ Y tế. Thường xuyên, theo dõi, cập nhật thông tin liên quan đến các ca bệnh mới để kịp thời triển khai công tác truy vết và chủ động đưa ra các biện pháp phòng chống dịch phù hợp. UBND các xã ,thị trấn tăng cường công tác giám sát người về địa phương từ vùng có dịch, đảm bảo tất cả công dân đến địa phương bắt buộc khai báo y tế theo quy định. Giao hoàn toàn trách nhiệm cho lãnh đạo các địa phương về giám sát công dân vào địa bàn. Ở địa phương nào có người trở về mà lãnh đạo địa phương không nắm rỏ nếu xảy ra vấn đề thì lãnh đạo địa phương phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

             Các đoàn kiểm tra của huyện và các địa phương tăng cường kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh, dịch vụ chấp hành hướng dẫn, đảm bảo các quy định của cơ quan có thẩm quyền. Nếu vi phạm cần xử phạt nghiêm, thậm chí ra lệnh đóng cửa, dừng hoạt động. Bên cạnh đó, tập trung công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các điểm làm Căn cước công dân trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xử phạt các hành vi vi phạm về quy định phòng chống dịch… Qua đó, tiếp tục tạo sự chủ động, kỹ lưỡng và đạt hiệu quả cao trong phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo sức khỏe nhân dân, tình hình TTATXH, giữ vững ổn định phát triển KT-XH trên địa bàn.

 

    Công Cường 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.396.890
Truy câp hiện tại 991