Tìm kiếm tin tức
Quảng Điền 11/11 xã thị trấn đã niêm yết danh sách cử tri
Ngày cập nhật 28/04/2021

              Đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị triển khai cho cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 diễn ra vào ngày 23/5 tới được huyện Quảng Điền triển khai tích cực theo đúng quy trình, thủ tụcLuật bầu cử. 11/11 xã, thị trấn trong huyện đã niêm yết danh sách cử tri để cử tri biết được tổ tham gia bỏ phiếu bầu cử.

               Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được tiến hành vào ngày 23/5/2021. Đến thời điểm hiện nay, công tác triển khai bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của huyện Quảng Điền được tiến hành bảo đảm đúng quy định của Luật. Công tác giới thiệu đại biểu ứng cử HĐND cấp huyện, cấp xã thị trấn đảm bảo đúng về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, thành phần. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã hoàn thành Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 đối với người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện.

              Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND số 85/2015/QH13, công tác hiệp thương bầu cử đại biểu HĐND các cấp huyện Quảng Điền được tiến hành qua ba lần. Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, trong thời gian từ ngày 22/3-5/4/2021, Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức các đợt lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.  Tại các Hội nghị nhiều cử tri đã bày tỏ ý kiến nhận xét đối với  các ứng cử viên một cách dân chủ, khách quan, chân thành và cởi mở. Hầu hết ứng cử viên đều được cử tri đánh giá cao về phẩm chất và năng lực, đủ  tiêu chuẩn để tham gia ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh đó, đa số cử tri đều mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện trong nhiệm kỳ mới phải thật sự là người đại biểu của nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, phải thể hiện tốt vai trò là người đại diện cho ý chí, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân và tiếp thu phản ánh kịp thời đến các cấp có thẩm quyền để được trả lời, giải quyết trong thời gian sớm nhất.

               Tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3 của huyện Quảng Điền đã thông qua danh sách chính thức và biểu quyết thống nhất đối với 51 người đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 để bầu 30 đại biểu chính thức. Trong đó, nữ 18 người, chiếm tỷ lệ 35,2%; trẻ tuổi 19 người, chiếm tỷ lệ 37,3% và ngoài đảng 03 người, chiếm tỷ lệ 5,8%.

              Đối với 11 xã, thị trấn trong huyện, đến ngày 16/4 đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần 3, với tổng số đại biểu do Hội nghị giới thiệu ứng cử là 473 người, để bầu 281 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, thị trấn, với cơ cấu và thành hợp lý đúng quy định của Luật bầu cử.

              Tại các khu vực bỏ phiếu và trụ sở của UBND 11 xã, thị trấn trong huyện Quảng Điền đến ngày 13/4 cũng đã niêm yết danh sách tổng số cử tri bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, với 85 đơn vị bầu cử trên địa bàn.  Việc niêm yết danh sách cử tri tạo điều kiện cho nhân dân các xã, thị trấn biết được khu vực bỏ phiếu cụ thể để thực hiện quyền bầu cử theo đúng quy định của Luật bầu cử.

            Để công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 được thực hiện theo đúng quy định của luật, đồng thời để ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 thực sự là ngày hội của toàn dân,trong thời gian qua và hiện nay, huyện Quảng Điền đã tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức và nội dung phong phú nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong việc thể hiện quyền công dân, tham gia bầu cử, vận động cử tri tích cực và chủ động tham gia cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp và tự mình đi bỏ phiếu./.

                                                                                        Thực hiện:  Ngọc Kim

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.770.786
Truy câp hiện tại 1.297