Tìm kiếm tin tức
Quảng Điền: Hội nghị Huyện ủy lần thứ 4 (khóa XIV) .
Ngày cập nhật 09/04/2021

Sáng ngày 7/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền tiến hành tổ chức Hội nghị Huyện ủy lần thứ 4 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016 -2020, tổng kết 5 năm thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh giai đoan 2015 -2020, tổng kết 8 năm thực hiện kết luận số 40 của Huyện ủy khóa XII về công tác tổ chức cán bộ và luân chuyển cán bộ. Tham dự có đại diện lãnh đạo UB kiểm tra tỉnh ủy, văn phòng tỉnh ủy, lãnh đạo bộ chỉ huy quân sự tỉnh và đôn biên phong tỉnh, đồng chí Nguyễn Đình Đức – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy, đồng chí Trương Duy Hải – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, lãnh đạo các chí Đảng bộ cơ quan cấp huyện, bí thư, phó bí thư đảng ủy các xã thị trấn.

 

Hội nghị đã đánh giá tình hình thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp của huyện Quảng Điền giai đoạn 2016 -2020. Qua 5 năm triển khai thực hiện tốc độ tăng trưởng giá trị ngành nông nghiệp bình quân đạt 3,8%, cơ cấu giá trị chuyển dịch theo hướng nâng cao ngành chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Đến năm 2020 cơ cấu ngành nông nghiệp chiếm 37%, tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 1.119 tỷ đồng. Huyện đã hình thành sản xuất tập trung như rau xanh Quảng Thành, rau má Quảng Thọ, mướp đắng Quảng Thái. Đã chuyển đổi 275 ha đất lúa sản xuất kém hiệu quả sang trồng lạc, khoai lang tím, khoai lang hoàng long, trồng sen nuôi cá và nuôi trồng thủy sản. Công tác an ninh, quốc phòng được quan tâm chu đáo, các cơ quan đơn vị địa phương đã coi trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ công chức, viên chức. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 28 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về “chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”, Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới”. Đối với công tác tổ chức  cán bộ và luân chuyển cán bộ, trong 08 năm qua huyện Quảng Điền đã tiến hành củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động, đã tiến hành  sắp xếp 12 cơ quan chuyên môn cấp huyện, 5 đơn vị sự nghiệp, 45 đơn vị sự nghiệp trường học. Công tác xây dựng và cơ cấu lại đội ngũ csm bộ, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ được quan tâm đẩy mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đóng góp ý kiến vào các dự thảo chương trình tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao và đẩy mạnh ứng dụng vào sản xuất giao đoạn 2021- 2026, nghị quyết nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới của Huyện ủy.

 

                                                                                                                                Công Cường

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.770.784
Truy câp hiện tại 1.297