Tìm kiếm tin tức
Quảng Điền tích cực triển khai tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
Ngày cập nhật 06/04/2021

Xác định việc triển khai thực hiện công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, huyện Quảng Điền đã chủ động triển khai công tác bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 theo đúng quy trình, thủ tục các bước đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng tiến độ, thời gian theo quy định của luật.

 Trong thời gian qua, căn cứ vào các công văn, kế hoạch của cấp trên, đồng thời, để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai công tác bầu cử tại địa phương đúng thời gian kế hoạch đã đề ra, huyện Quảng Điền đã ban hành các văn bản, hướng dẫn công tác bầu cử HĐND cấp huyện và cấp xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời, huyện Quảng Điền đã thành lập Uỷ ban bầu cử của huyện, phân công trách nhiệm cụ thể của từng thành viên Uỷ ban bầu cử cấp huyện trực tiếp về giúp đỡ địa phương phụ trách triển khai công tác bầu cử.   

Đến thời điểm hiện nay, công tác triển khai bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của huyện Quảng Điền được tiến hành bảo đảm đúng quy định của Luật. Công tác giới thiệu đại biểu ứng cử HĐND cấp huyện, cấp xã thị trấn đảm bảo đúng về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, thành phần. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã hoàn thành Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 đối với người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông báo phân bổ số lượng đại biểu được bầu vào HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 30 đại biểu, số người giới thiệu để ứng cử viên là 57 người. Theo đó phân bổ khối Đảng 8 người, khối mặt trận và các đoàn thể 8 người, khối chính quyền và lực lượng vũ trang 17 người, khối các xã thị trấn 22 người, khối tổ chức kinh tế 1 người, khối tôn giáo 1 người. Đối với 11/11  xã, thị trấn của huyện đã hoàn thành tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2 với tổng số đại biểu do hội nghị giới thiệu 511 đại biểu, tổng số đại biểu được bầu 281 đại biểu, được cơ cấu ở khối đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức thành viên, doanh nghiệp, chức sắc tôn giáo và các thành phần khác.

 Hiện nay, các địa phương có người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện Quảng Điền và HĐND ở các xã, thị trấn đang tiến hành tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo quy định đến ngày 13/4, các địa phương sẽ hoàn thành công tác tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp.

 

  Thôn Phú Ngạn, xã Quảng Thành tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Qua đánh giá sơ bộ danh sách sau hội nghị hiệp thương lần 2, tỷ lệ người ứng cử HĐND về cơ cấu, thành phần ở cấp huyện và cấp xã, thị trấn của huyện Quảng Điền cấp đều đảm bảo theo đúng quy định như: tỷ lệ nữ, tỷ lệ trẻ tuổi. Cụ thể, người ứng cử HĐND huyện Quảng Điền có tỷ lệ nữ 35,09%, trẻ dưới 40 tuổi chiếm 36,84%, người ngoài đảng chiếm 5,26%. Ứng cử HĐND cấp xã, thị trấn có tỷ lệ nữ chiếm 36,2%, trẻ dưới 40 tuổi chiếm 48,34%, người ngoài đảng chiếm tỷ lệ 22,7%.

Theo quy định, sau khi hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử HĐND, huyện Quảng Điền sẽ tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Uỷ ban bầu cử huyện sẽ lên danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND

Trong thời gian qua, để công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 được thực hiện theo đúng quy định của luật, đồng thời để ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 thực sự là ngày hội của toàn dân, huyện Quảng Điền đã tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong việc thể hiện quyền công dân, tham gia bầu cử, đồng thời Huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh huyện, tuyên truyền trực quan sinh động bằng pano, áp phich, tuyên truyền thông qua các cuộc họp dân để nhân dân thể hiện quyền làm chủ của mình trong việc tham gia bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

           

                                                                             Thực hiện: Ngọc Kim

 

T

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.770.835
Truy câp hiện tại 1.303