Tìm kiếm tin tức
H ĐND huyện Quảng Điền tổng kết công tác hoạt động nhiệm kỳ 2016 -2021
Ngày cập nhật 08/03/2021

Chiu ngày 5/3, HĐND huyn Qung Đin khóa X t chc kỳ hp tng kết hot đng nhim kỳ 2016- 2021. D kỳ hp có bà  Nguyn Th Ái Vân – Phó ch tch HĐND tnh, ông Nguyn Đình Đc – Tnh y viên – Bí thư Huyn y, ông Trương Duy Hi – Phó bí thư thưng trc Huyn y – Ch tch HĐND huyn, ông Trn Quc Thng – Tnh y viên – Ch tch UBND huyn, các ông bà thành viên HĐND huyn, lãnh đo các cơ quan ban ngành cp huyn, các xã th trn.

 

Nhiệm kỳ qua, HĐND huyện không ngừng đổi mới, cải tiến phương thức hoạt động, thực hiện đúng vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương, cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, quyết định những vấn đề quan trọng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã tổ chức 25 kỳ họp, ban hành 145 nghị quyết các loại, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, sát thực và có tính khả thi cao.  Công tác giám sát có trọng tâm, trọng điểm kịp thời phát hiện những thiếu sót, bất cập; việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, điều hành của các xã, thị trấn. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân đã giải quyết tốt mối liên hệ giữa cử tri và đại biểu phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri tới HĐND và các cơ quan tổ chức hữu quan.

HĐND huyện đã thực hiện 82 đợt tiếp xúc cử tri với hơn 940 kiến nghị, 100% các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được giải quyết và trả lời để cử tri biết, được cử tri đồng tình đánh giá cao.Từ các chủ trương, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện và kế hoạch của UBND tỉnh, kinh tế- xã hội của huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 7,4%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, cơ sở hạ tầng được đẩy mạnh; xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật.

Đến nay, toàn huyện có 10/10 xã được công nhận xã NTM. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, hệ thống chính trị được củng cố, đời sống nhân dân được cải thiện; an ninh quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hệ thống chính trị được củng cố góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII đề ra.

Nhân dịp này, HĐND huyện đã trao tặng  giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động của HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016- 2021.

 

                                                                                                                                          Công Cường

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.397.020
Truy câp hiện tại 1.012