Tìm kiếm tin tức
Quảng Điền quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021
Ngày cập nhật 31/12/2020

Tại Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện Quảng Điền khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã thông qua Nghị quyết mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội chủ yếu của huyện Quảng Điền năm 2021, Với quyết tâm của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương triển khai thực hiện thắng lợi có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2021. 

Mục tiêu tổng quát trong nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 của huyện Quảng Điền được đề ra là nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống và diện mạo nông thôn, đô thị gắn với tập trung nâng cao chất lượng xây dựng NTM, chỉnh trang, phát triển đô thị; Đẩy mạnh đổi mới tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế dịch vụ, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa xã hội; Tiếp tục xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ. Quyết liệt trong công tác cải cách hành chính; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ và sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các ngành, các cấp. Tăng cường bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Củng cố quốc phòng an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Với 10 chỉ tiêu chủ yếu trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện như: phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt từ 8 đến 9%; Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 42 triệu đồng/ người/ năm; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng trên 10%; Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia trên 80%; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều xuống còn 1%; Có ít nhất 02/10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao là Quảng Phú và Quảng Thọ…

HĐND huyện Quảng Điền cũng đã thông qua chương trình trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội của huyện là chương trình nâng cao chất lượng xây dựng NTM gắn với thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và chương trình phát triển dịch vụ du lịch. Trên cơ sở đó, các nhiệm vụ các các nhóm giải pháp cũng được huyện Quảng Điền triển khai thực hiện nhằm đạt được hiệu quả đề ra trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện trong năm 2021.

Trong phát triển kinh tế, huyện Quảng Điền sẽ khai thác và phát huy các nguồn lực để khắc phục hậu quả của bão lũ gây ra, đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, chú trọng liên kết trong sản xuất, kinh doanh nông nghiệp theo chuỗi giá trị, gia tặng giá trị và phát triển bền vững; đổi mới tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế, dịch vụ, công nghiệp. Rà soát, hoàn thiện Đề án cơ cấu tổ chức lại sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch tại huyện năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2025.Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia “Mỗi xã một sản phẩm” OCOP gắn với xây dựng thương hiệu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm và thu hút đầu tư. Trong trồng trọt, phấn đấu giá trị 01 ha canh tác đạt  từ 83 đến 85 triệu đồng. Tiếp tục đẩy mạnh tổ chức sản xuất tập trung để tạo ra sản phẩm hàng hóa, duy trì và mở rộng diện tích sản xuất quy mô cánh đồng lớn đã có trên 600 ha; Mở rộng diện tích gieo trồng các giống lúa chất lượng từ 2.300 đến 2.500 ha, tổ chức trồng khoai lang mỡ ở xã Quảng Thái và Quảng Lợi để cung ứng cho nhà máy rượu SaKê, trồng Ngô vụ Đông ở các địa phương, rau má Quảng Tho, mở rộng diện tích trồng ném, mướp đắng, bầu , nưa, kiệu, đậu cô ve, đập bắp… ở các địa phương. Phấn đấu chuyển từ 50 – 70 ha lúa, màu hiệu quả thấp sang trồng các loại cây trồng cạn như Khoai lang Tím, khoai lang Hoàng Long, môn tím ở Quảng Công và Quảng Ngạn…

Huyện Quảng Điền tiếp tục vận động các địa phương chuyển một số diện tích trồng lúa ven phá năng suất thấp sang trồng sen kết hợp với nuôi cá ở các xã như: Quảng Phước, Quảng An, Quảng Công, Quảng Ngạn, Quảng Thái và Quảng Lợi, đặc biệt, trong vụ sản xuất Đông Xuân năm nay, vận động nhân dân đưa 100% diện tích giống lúa vào gieo cấy là giống lúa xác nhận; Sử dụng giống ngô, giống lạc mới chất lượng vào gieo trồng; Thực hiện sản xuất rau xanh theo quy trình Vietgap và tăng tìm kiếm thị trường, tiếp tục xây dựng thương hiệu nhằm tạo ra sức cạnh tranh của sản phẩm, nhất là các sản phẩm có lợi thế như: rau Vietgap, rau má, mướp đắng, ném…

Trên lĩnh vực chăn nuôi, huyện Quảng Điền sẽ tiếp tục khôi phục và phát triển đàn lợn sau dịch bệnh, đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển đàn lợn nuôi hướng hữu cơ và an toàn sinh học theo chuỗi giá trị huyện Quảng Điền giai đoạn 2020- 2026; Quy hoạch 82 ha đất cho 110 hộ sử dụng chăn nuôi đến năm 2026 với 3 vùng chăn nuôi tập trung tại vùng rú cát 125 ha/50 trang trại của các xã Quảng Vinh, Quảng Lợi và Quảng Thái. Duy trì 15 hộ chăn nuôi lợn hướng hữu cơ an toàn sinh học theo chuỗi giá trị, quy mô có mặt thường xuyên 45 lợn nái, 540 lợn thịt. Phấn đấu tổng đàn vật nuôi đàn lợn 30 nghìn con, đàn gia cầm 600 nghìn con.

Năm 2021 này, huyện Quảng Điền sẽ chú trọng phát triển nuôi trồng các đối tượng thủy sản tạo sản phẩm chủ lực, thủy sản đặc sản vùng đầm phá Tam Giang, duy trì và phát triển hình thức nuôi xen ghép; Thí điểm áp dụng tiêu chuẩn Vietgap tại một số vùng, hồ nuôi tôm, nuôi cá lồng. Duy trì ổn định 728 ha vùng nuôi nước lợ, trong đó có 10 ha nuôi chuyên cá chẽm, cá hồng mỹ, 7,34 ha nuôi tôm trên cát. Đồng thời, huyện Quảng Điền sẽ hình thành một số mô hình nuôi trồng phục vụ du lịch sinh thái và ẩm thực, khuyến khích tổ chức sản xuất theo hướng liên kết nhằm tạo ra sản phẩm đồng nhất về chất lượng, tăng quy mô hàng hóa, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

Song song đó, huyện Quảng Điền cũng sẽ đẩy mạnh phát triển lĩnh vực kinh tế trang trại, phấn đấu phát triển thêm 15 đến 20 trang trại, tập trung chủ yếu ở vùng rú cát, đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong năm 2021 được huyện Quảng Điền tập trung triển khai thực hiện là chương trình xây dựng NTM nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đối với huyện tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện NTM. Đồng thời tiến hành rà roát, đánh giá, đối chiếu triển khai thực hiện các tiêu chí theo Bộ tiêu chí huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021 – 2025 trong năm 2021. Đối với các xã, chú trọng xây dựng kế hoạch thực hiện để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. 02 xã Quảng Phú và Quảng Thọ phấn đấu hoàn thành và được công nhận xã NTM nâng cao. Các xã còn lại phấn đấu mỗi xã đạt từ 01 đến 02 tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Đối với thôn nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu, huyện Quảng Điền tiếp tục chỉ đạo các địa phương củng cố và nâng cao chất lượng hiệu quả của các thôn đã được đầu tư xây dựng thôn nông thôn mới kiễu mẫu giai đoạn 2019 – 2020, hướng dẫn hỗ trợ các thôn xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn năm 2021.

Cùng với đó, năm 2021, huyện Quảng Điền sẽ triển khai nhiều biện pháp nhằm hạ thấp tỷ lệ hộ nghèo, phấn đấu giảm hộ nghèo xuống còn 1%; tăng cường công tác kêu gọi đầu tư để xây dựng các trường học đạt chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng dạy học ở các cấp học; Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thực hiện tốt công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động. Đồng thời, huyện Quảng Điền sẽ đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử đảm bảo hoạt động thông suốt, tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội để nhân dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2021, huyện Quảng Điền đã chỉ đạo các ban ngành, địa phương, đơn vị tùy theo chức năng, nhiệm vụ bám sát kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện để triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2021, với quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng huyện Quảng Điền ngày càng giàu đẹp./.

 

                                                                                       Thực hiện: Ngọc Kim

              (ảnh: Mô hình tôm cao triều ở xã Quảng Công)

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 9.678.488
Truy câp hiện tại 470