Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ các loài động vật hoang dã, chim trời
Ngày cập nhật 24/03/2020
(hình minh họa)

 Trong những năm gần đây, công tác quản lý, bảo tồn các loài động vật hoang dã trên địa bàn huyện Quảng Điền đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, không xuất hiện các nhà hàng, tụ điểm buôn bán hay các điểm nóng về săn, bắt, bẫy, bắn, quảng cáo động vật hoang dã,… Tuy nhiên, đầu năm 2020, tình trạng săn, bắt, bắn, bẫy và mua bán các loài động vật rừng, các loài chim sẻ, chào mào, vịt trời, gà nước,… (sau đây gọi chung là chim trời) đã xuất hiện trên địa bàn huyện Quảng Điền.

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ các loài chim trời và Công văn số 1.524/UBND-GT ngày 02/3/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý động vật hoang dã và kiểm soát việc nuôi, nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép nhằm ngăn ngừa, phòng ngừa dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Để hạn chế đến mức thấp nhất, tiến tới chấm dứt tình trạng săn, bắt, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật hoang dã, các loài chim trời, tạo một vùng trú ngụ an toàn của các loài chim, thú (đặc biệt là tại các xã: Quảng Thái và Quảng Lợi), thu hút cho du khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng. Ngày 20/3/2020, UBND huyện đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ các loài động vật hoang dã, chim trời. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:

1. UBND các xã, thị trấn

- Tăng cường các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi săn, bắn, bẫy các loài chim, thú sống trong các khu dân cư, công viên, các ao, hồ, đầm phá.

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, bảo tồn các loài động vật hoang dã, các loài chim trời nhằm chủ động phòng ngừa dịch bệnh, đấu tranh với hành vi xâm hại các loài động vật hoang dã, các loài chim trời.

- Chỉ đạo các đoàn thể, các thôn, chi hội trang trại có ý thức trong việc bảo vệ các loài loài chim trời.

- Tổ chức triển khai cho các cơ sở kinh doanh trên địa bàn ký cam kết về việc không mua bán, tàng trữ, sử dụng, nuôi nhốt, tiêu thụ, trưng bày, quảng cáo các loài động vật hoang dã, các loài chim trời.

- Kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời và nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của nhà nước về săn, bắn, bắt, bẩy, mua, bán, vận chuyển, nuôi nhốt, giết mổ, kinh doanh, tàng trữ các loài động vật hoang dã, các loài chim trời.

2. Hạt Kiểm lâm huyện

- Phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Tài nguyên - Môi trường, Công an huyện và UBND các xã, thị trấn lập kế hoạch, quy chế phối hợp nhằm kiểm tra, kiểm soát tại các quán ăn, nhà hàng, các chợ, điểm kinh doanh, khu dân cư, hộ gia đình, cá nhân có hành vi săn, bắn, bẫy, bắt, mua, bán, nuôi nhốt, sử dụng, trưng bày, quảng cáo, vận chuyển các loài động vật hoang dã, các loài chim trời để ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm, cũng như giám sát, đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện các nội dung của Chỉ thị này.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở gây nuôi động vật hoang dã kiểm dịch, khử trùng, hạn chế tiếp xúc với động vật hoang dã và thường xuyên liên lạc với các cơ quan quản lý chuyên môn trên địa bàn để nắm bắt thông tin về tình hình phát sinh dịch bệnh và lây nhiễm.

3. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Nghiên cứu, tham mưu quy chế quản lý các hoạt động liên quan đến các loài chim cảnh, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và các quy định khác có liên quan (trong đó, có hoạt động tổ chức Hội thi chim chào mào hàng năm). Đồng thời, phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện, phòng Tài nguyên - Môi trường, Công an huyện để tuyên truyền cho người dân không thực hiện các hoạt động săn, bắn, bắt, bẫy, mua, bán, sử dụng, vận chuyển trái phép các loài động vật hoang dã, các loài chim trời.

4. Công an huyện

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý, sử dụng các loại súng săn, súng tự chế theo đúng quy định.

5. Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện ăn thịt cũng như sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật rừng, các loài chim trời (trừ các sản phẩm có nguồn gốc gây nuôi hợp pháp).

6. Phòng Nông nghiệp và PTNT

Phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra, theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện; kịp thời báo cáo UBND huyện để xử lý các vướng mắc liên quan đến các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ động vật hoang dã nói chung và các loài chim trời nói riêng./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công khai TTHC
 
Phản ánh-kiến nghị
 
Rà soát, kiểm soát Thủ tục hành chính
 
Tin tức khác
 
Tình hình giải quyết TTHCC
 
Văn bản QPPL
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.136.244
Truy câp hiện tại 21.531