Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết luận của UBND huyện tại cuộc họp triển khai các giải pháp nhằm hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19
Ngày cập nhật 24/03/2020

Ngày 23/3/2020, tại Văn phòng HĐND và UBND huyện, đồng chí Trương Duy Hải - Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp triển khai các giải pháp nhằm hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo phòng Nông nghiệp và PTNT báo cáo kế hoạch hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; ý kiến phát biểu thảo luận của các thành viên tham dự họp, đồng chí Trương Duy Hải – Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận:

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19, hiện nay, tình hình tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp (gà, vịt, cá Diêu Hồng) ở một số địa phương trên địa bàn huyện như: Quảng Thái, Quảng Lợi, Quảng Vinh, Quảng Phú,.... đang gặp nhiều khó khăn. Qua rà soát, hiện còn tồn đọng khoảng 29.200 con gà, 21.250 con vịt, 44.000 con cá Diêu Hồng chưa có thị trường tiêu thụ.

Nhằm hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn, góp phần giúp các hộ nông dân duy trì các hoạt động sản xuất và tái sản xuất, tạo công ăn việc làm, ổn định đời sống trong giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện và các địa phương triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

1.  Giao phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên rà soát, tổng hợp nhu cầu các sản phẩm cần hỗ trợ tiêu thụ; cập nhật giá sản phẩm để có cơ sở phối hợp với phòng Kinh tế - Hạ tầng cung cấp thông tin cho thị trường.

Làm đầu mối nhận đơn đặt hàng của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu; tổng hợp, làm việc với các cơ sở, hộ sản xuất để có phương án cung cấp sản phẩm. Hình thành các điểm phân phối tập trung các mặt hàng nông nghiệp; xây dựng mối liên kết giữa người dân và các đơn vị, doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn.

Tham mưu thành lập nhóm Zalo gồm các thành viên: lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; các hộ có nhu cầu hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm; các đơn vị, doanh nghiệp bán lẻ,… để kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn.

2. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện khẩn trương làm việc với Chi cục Chăn nuôi và Thú y để đề xuất cho phép Công ty Cổ phần 3F Việt vận hành tạm thời khu giết mổ gia cầm tập trung trong giai đoạn hiện nay (rà soát, cung cấp thông tin đầy đủ về khu giết mổ gia cầm tạm thời: quy mô, diện tích, các loại máy móc, thiết bị hiện có, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường,…); đồng thời, đề xuất ủy quyền cho Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện đóng dấu kiểm soát giết mổ gia cầm theo quy định đối với các sản phẩm giết mổ tại điểm giết mổ tập trung tạm thời của Công ty Cổ phần 3F Việt.

3. Đề nghị Liên đoàn Lao động huyện phát động phong trào giải cứu các sản phẩm nông nghiệp (gà, vịt, cá Diêu Hồng) cho các hộ sản xuất trên địa bàn. Trong đó, vận động mỗi gia đình cán bộ, công chức, viên chức, người lao động mỗi tuần mua ít nhất 01 con gà hoặc 01 con vịt hoặc 01 kg cá Diêu Hồng. Phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT thống nhất phương án cung cấp sản phẩm nông nghiệp đến tay người tiêu dùng một cách hợp lý.

4. Đề nghị Mặt trận và các đoàn thể cấp huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên chung tay giải cứu các mặt hàng nông nghiệp trên địa bàn bằng các hình thức phù hợp.

5. UBND các xã, thị trấn tiến hành rà soát, tổng hợp nhu cầu sản phẩm nông nghiệp cần tiêu thụ trên địa bàn, chủ động phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Kinh tế - Hạ tầng triển khai các giải pháp để giải cứu sản phẩm nông nghiệp cho nông dân./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công khai TTHC
 
Phản ánh-kiến nghị
 
Rà soát, kiểm soát Thủ tục hành chính
 
Tin tức khác
 
Tình hình giải quyết TTHCC
 
Văn bản QPPL
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.135.802
Truy câp hiện tại 21.291