F:\F_Portal\quangdien.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và nhân viên bảo vệ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, năm 2020
Ngày cập nhật 16/03/2020

Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền về tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và nhân viên bảo vệ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, năm 2020;

        Nhằm bảo đảm số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện, sau khi cân đối số lượng người làm việc có mặt, số lượng biên chế được giao và chỉ tiêu cần tuyển dụng theo yêu cầu của từng vị trí việc làm năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và nhân viên bảo vệ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, năm 2020 với các nội dung như sau:

 

I. ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC

1. Đối tượng và điều kiện đăng ký tuyển dụng:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Có tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt;

- Có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm đăng ký tuyển dụng;

- Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ do cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận;

Người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm giáo viên phải có trình độ tốt nghiệp của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của vị trí việc làm cần tuyển dụng, phải có chứng chỉ tin học A trở lên hoặc chứng chỉ chuẩn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản; Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ B Anh văn trở lên hoặc chứng chỉ trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định.

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng;

- Có dị dạng về hình thể;

- Phát âm và chữ viết không rõ ràng.

Trường hợp đã được tuyển dụng nếu phát hiện thấy vi phạm một trong các quy định nêu trên sẽ bị huỷ bỏ quyết định tuyển dụng.

2. Tiêu chuẩn đối với từng vị trí việc làm:

- Đối với giáo viên mầm non: Người có bằng tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành sư phạm Giáo dục Mầm non trở lên.

- Đối với giáo viên Công nghệ: Người có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp.

- Thực hiện theo Công văn số 9152/UBND-NV ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Ủy ban nhân dân huyện nhận hồ sơ và ưu tiên tuyển dụng đặc cách các thí sinh đã được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt cho hợp đồng tại các trường học thuộc Phòng Giáo dục và đào tạo trước ngày 31 tháng 12 năm 2015, cụ thể:

+ Đối với giáo viên tiểu học: Người có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Giáo dục Tiểu học trở lên.

+ Đối với giáo viên Vật lý: Người có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành sư phạm Vật lý.

3. Chỉ tiêu tuyển dụng: Gồm có 12 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

- Giáo viên Mầm non: 08 chỉ tiêu;

- Giáo viên Công nghệ: 01 chỉ tiêu;

- Giáo viên tiểu học: 02 chỉ tiêu;        Ưu tiên xem xét tuyển dụng đặc cách cho những thí

- Giáo viên Vật lý: 01 chỉ tiêu;          sinh được UBND huyện hợp đồng trước 31/12/2015.

II. ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN VẢO VỆ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

1. Đối tượng, tiêu chuẩn và điều kiện tuyển dụng

Việc tuyển dụng nhân viên bảo vệ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ nhằm mục đích bố trí làm công tác bảo vệ  tại các Trường học trên địa bàn huyện, với các điều kiện, tiêu chuẩn như sau:

- Là công dân Việt Nam;

- Tuổi đời từ đủ 18 đến 55 tuổi;

- Có đủ sức khỏe để làm việc theo yêu cầu của công việc;

- Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt;

- Có năng lực và trình độ để hoàn thành công việc;

- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế hình sự, quản chế hành chính, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường, thị trấn hoặc đưa vào các cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục và trong thời gian cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định có liên quan đến công việc ký kết hợp đồng.

2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 04 chỉ tiêu.

III. THÀNH PHẦN HỒ SƠ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ VÀ LỆ PHÍ XÉT TUYỂN

1. Thành phần hồ sơ: Mỗi người đăng ký dự tuyển nộp 02 bộ hồ sơ, mỗi bộ hồ sơ gồm có các thành phần như sau:

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ;

- Sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4 x 6) theo mẫu 02-SNV, có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp huyện trở lên cấp (Giấy chứng nhận sức khoẻ có giá trị trong 12 tháng, tính đến ngày kết thúc nhận hồ sơ và phiếu đăng ký dự tuyển);

- Bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu, các văn bằng chuyên môn, chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ, bảng điểm kết quả học tập phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển;

- Bản sao có chứng thực các loại giấy tờ có liên quan đến chế độ ưu tiên trong tuyển dụng theo quy định (nếu có);

- Bản tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi đang công tác (đối với người đã được UBND huyện đồng ý hợp đồng tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn);

- Bản theo dõi quá trình tham gia bảo hiểm xã hội của cơ quan Bảo hiểm xã hội (đối với những người đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc);

- 02 bì thư có dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận khi cần liên lạc.

* Ghi chú: Hồ sơ không trúng tuyển không hoàn trả lại.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ

a) Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ:

Kể từ 7 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 3 năm 2020 đến hết 17 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 4 năm 2020, vào giờ hành chính của các ngày làm việc (trừ ngày thứ bảy, ngày chủ nhật và các ngày lễ).

b) Địa điểm nhận hồ sơ và phiếu đăng ký dự tuyển:

Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công huyện Quảng Điền (số 01, đường Trần Quang Nợ, Tổ dân phố Khuông Phò, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Số điện thoại liên hệ: 0234.3555.784).

3. Lệ phí xét tuyển:

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và nhân viên bảo vệ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, năm 2020 của huyện sẽ có thông báo cụ thể và tiến hành thu lệ phí xét tuyển sau khi kết thúc thời gian thu nhận hồ sơ.

Mức thu phí tuyển dụng viên chức được thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC, ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

- Dưới 100 thí sinh nộp hồ sơ: Thu 500.000 đồng/người.

- Từ 100 đến 500 thí sinh nộp hồ sơ: Thu 400.000 đồng/người.

- Trên 500 thí sinh nộp hồ sơ: Thu 300.000 đồng/người.

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC PHỎNG VẤN KIỂM TRA, SÁT HẠCH ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC VÀ TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN BẢO VỆ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

Việc tổ chức phỏng vấn kiểm tra, sát hạch đối với viên chức và tổ chức tuyển dụng đối với nhân viên bảo vệ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ dự kiến 01 ngày, tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Điền. Thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau.

Vậy, Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Điền thông báo để những người có nhu cầu xin việc, đến liên hệ nộp hồ sơ và phiếu đăng ký tham gia dự tuyển./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công khai TTHC
 
Phản ánh-kiến nghị
 
Rà soát, kiểm soát Thủ tục hành chính
 
Tin tức khác
 
Tình hình giải quyết TTHCC
 
Văn bản QPPL
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.685.074
Truy câp hiện tại 2.308