Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hướng dẫn xác định ngày sinh đối với trường hợp ngày sinh không đúng thực tế
Ngày cập nhật 11/03/2020

Qua theo dõi công tác đăng ký, quản lý hộ tịch tại các địa phương, Sở Tư pháp nhận được nhiều phản ánh về việc đề nghị hướng dẫn giải quyết vướng mắc đối với trường hợp các loại giấy tờ hộ tịch của công dân đã cấp trước đây có ngày sinh không đúng thực tế (như ngày: 30/2, 31/4, 31/6, 31/9, 31/11…), gây khó khăn trong việc công tác đăng ký và quản lý hộ tịch tại địa phương. Sau khi xin ý kiến Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế hướng dẫn áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh như sau:

 

- Khi đăng ký lại khai sinh cho người có bản sao Giấy khai sinh hoặc có giấy tờ ghi ngày sinh là ngày 29/02 (đối với năm mà tháng 02 chỉ có 28 ngày) hoặc ghi ngày 30/02 thì không đăng ký theo thông tin đó mà xác định như sau:

+ Đối với năm sinh mà tháng 02 chỉ có 28 ngày, nếu giấy tờ ghi ngày sinh là ngày 29/02, thì khi đăng ký lại khai sinh, ngày, tháng sinh được xác định là ngày 01/3 của năm đó.

+ Đối với năm sinh mà tháng 02 có 29 ngày, nhưng giấy tờ ghi ngày sinh là ngày 30/02 thì khi đăng ký lại khai sinh ngày, tháng sinh được xác định là ngày 01/3; nếu năm đó chỉ có 28 ngày thì ngày, tháng sinh được xác định là ngày 02/3.

- Đối với các loại giấy tờ hộ tịch ghi ngày sinh không có trong thực tế như ngày: 31/4, 31/6, 31/9, 31/11 thì khi đăng ký lại khai sinh ngày, tháng, sinh không đăng ký theo thông tin đó mà được xác định (theo thứ tự lần lượt) là các ngày: 01/5, 01/7, 01/10, 01/12./.

Nguyễn Duẫn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công khai TTHC
 
Phản ánh-kiến nghị
 
Rà soát, kiểm soát Thủ tục hành chính
 
Tin tức khác
 
Tình hình giải quyết TTHCC
 
Văn bản QPPL
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.064.909
Truy câp hiện tại 905