Tìm kiếm tin tức
Hội nghị Sơ kết thực hiện quy chế phối hợp giữa HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam huyện năm 2018
Ngày cập nhật 19/01/2019

Chiều ngày 18 tháng 01 năm 2019, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện phối hợp tổ chức hội nghị Sơ kết thực hiện quy chế phối hợp giữa HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam huyện năm 2018. Đồng chủ trì Hội nghị gồm các đồng chí: Nguyễn Đình Đức – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Lê Ngọc Đức, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trần Khánh Toàn – UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện; tham dự còn có các đồng chí trong Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, các Ban HĐND huyện, các đồng chí Ủy viên UBND huyện.

Trong năm 2018, việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Mối quan hệ giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam, HĐND và UBND dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, luôn có sự phối hợp, tạo mọi điều kiện để mỗi cơ quan hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được Luật quy định và quy chế phối hợp công tác đã đề ra. Hoạt động từng bước đi vào nề nếp, nâng cao tính hiệu quả nhằm thực hiện mục tiêu chung là góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế, chăm lo cải thiện đời sống vật chất lẫn tinh thần cho nhân dân huyện nhà góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh trên địa bàn huyện.

Hoạt động phối hợp công tác tạo ra từng bước chuyển biến tích cực trong mối quan hệ giữa HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Những vấn đề quan trọng của địa phương luôn được chú trọng, quan tâm nhất là tại các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện,... Mọi vấn đề quyết sách phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Vai trò của 3 cơ quan ngày càng được phát huy; chất lượng các cuộc vận động, các phong trào ngày càng được nâng lên, nhiều điển hình trong các cuộc vận động, các phong trào luôn được tổ chức biểu dương, khen thưởng và triển khai nhân rộng kịp thời. HĐND và UBND luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ủy ban MTTQ Việt Nam thực hiện chức năng giám sát của mình và các điều kiện đảm bảo hoạt động. Công tác phối hợp giữa 3 cơ quan ngày càng được tăng cường, hoạt động phối  hợp đảm bảo trên cơ sở có sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy và cơ quan cấp trên; góp phần nâng cao chất lượng hiệu lực và hiệu quả hoạt động, phát huy được tính năng động sáng tạo của tập thể và cá nhân của từng cơ quan.

 Tại hội nghị, các đại biểu tham dự hội nghị cũng như lãnh đạo ba cơ quan cũng đã thẳng thắn đánh giá những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện quy chế phối hợp đó là: công tác phối hợp trong giám sát, tiếp xúc cử tri, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đôi khi còn chậm; một số kiến nghị sau giám sát, khảo sát chưa được cơ quan nhà nước thực hiện một cách triệt để; việc đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chức năng giải quyết các kiến nghị, đặc biệt là các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân chưa được kịp thời./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.778.068
Truy câp hiện tại 949