F:\F_Portal\quangdien.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết quả thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức năm 2018
Ngày cập nhật 31/08/2018

THÔNG BÁO

Kết quả thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp

từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức năm 2018

 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy định thi tuyển, xét tuyển viên chức, Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; Thông tư số 20/2017/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

Căn cứ Biên bản họp ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức từ hạng IV lên hạng III năm 2018 về việc thông qua kết quả thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện thông báo kết quả thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức từ hạng IV lên hạng III năm 2018, cụ thể như sau: (có bảng điểm chi tiết kèm theo).

Vậy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thông báo kết quả thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức từ hạng IV lên hạng III năm 2018 để các thí sinh đăng ký tham gia dự thi và các cá nhân, tổ chức có liên quan biết./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công khai TTHC
 
Phản ánh-kiến nghị
 
Rà soát, kiểm soát Thủ tục hành chính
 
Tin tức khác
 
Tình hình giải quyết TTHCC
 
Văn bản QPPL
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.647.339
Truy câp hiện tại 4.794