F:\F_Portal\quangdien.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo Về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2018
Ngày cập nhật 04/07/2018

Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức; Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập; Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDVĐT-BNV ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 2664/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2018.

Nhằm bảo đảm số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2018 với các nội dung như sau:

 

I. CHỈ TIÊU, TIÊU CHUẨN, ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG       

1. Chỉ tiêu và ngành xét tuyển: Gồm có 14 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

a) Giáo viên Trung học cơ sở: 01 chỉ tiêu Giáo viên Ngữ văn.

b) Giáo viên Tiểu học: 01 chỉ tiêu Giáo viên Tin học.

c) Giáo viên Mầm non: 12 chỉ tiêu Giáo viên mầm non.

2. Tiêu chuẩn đối với từng vị trí việc làm

a) Đối với giáo viên Ngữ văn: Người có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Văn học trở lên hoặc Đại học Văn học trở lên (có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm).

b) Đối với giáo viên Tin học: Người có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Tin học trở lên hoặc tương đương.

c) Đối với giáo viên mầm non: Người có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành sư phạm Giáo dục Mầm non trở lên.

3. Đối tượng và điều kiện tuyển dụng

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt;

- Có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển và vị trí việc làm;

- Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ do cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận;

Người đăng ký dự tuyển vào viên chức sự nghiệp giáo dục phải có trình độ tốt nghiệp của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ ví trí việc làm cần tuyển, người dự tuyển có trình độ Cao đẳng, Đại học chuyên môn phải có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B, tin học trình độ A (tin học văn phòng) trở lên; người dự tuyển có trình độ Trung cấp chuyên môn phải có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A, tin học trình độ A (tin học văn phòng) trở lên.

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng;

- Có dị dạng về hình thể;

- Phát âm và chữ viết không rõ ràng.

Trường hợp đã được tuyển dụng nếu phát hiện thấy vi phạm một trong các quy định nêu trên sẽ bị huỷ bỏ quyết định tuyển dụng.

II. THÀNH PHẦN HỒ SƠ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ VÀ LỆ PHÍ XÉT TUYỂN

1. Thành phần hồ sơ: Mỗi người đăng ký dự tuyển nộp 02 bộ hồ sơ, mỗi bộ hồ sơ gồm có:

a) Đơn đăng ký tuyển dụng theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

b) Sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4 x 6) theo mẫu 02-SNV, có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

c) Giấy chứng nhận sức khoẻ còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp huyện trở lên cấp (Giấy chứng nhận sức khoẻ có giá trị trong 12 tháng, tính đến ngày 01 tháng 8 năm 2018);

d) Bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu, các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm kết quả học tập phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển;

đ) Bản sao các loại giấy tờ có liên quan đến chế độ ưu tiên trong tuyển dụng theo quy định (nếu có);

e) Bản tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi đang công tác (đối với người đã được UBND huyện đồng ý hợp đồng tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn);

g) Bản theo dõi quá trình tham gia bảo hiểm xã hội của cơ quan Bảo hiểm xã hội (đối với những người đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc);

h) Bì thư có dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận khi cần liên lạc.

* Ghi chú: Hồ sơ không trúng tuyển không hoàn trả lại.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng

a) Thời gian thu nhận hồ sơ: Từ 7 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 6 năm 2018 đến hết 17 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 7 năm 2018, vào giờ hành chính của các ngày làm việc (trừ ngày thứ bảy, ngày chủ nhật và các ngày lễ).

b) Địa điểm nhận hồ sơ:

Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công huyện Quảng Điền (số 51, đường Nguyễn Kim Thành, Tổ dân phố Khuông Phò, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).

3. Lệ phí xét tuyển: Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện sẽ có thông báo cụ thể và tiến hành thu lệ phí xét tuyển sau khi kết thúc thời gian thu nhận hồ sơ.

Mức thu phí tuyển dụng viên chức được thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC, ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

- Dưới 100 thí sinh nộp hồ sơ: Thu 500.000 đồng/người.

- Từ 100 đến 500 thí sinh nộp hồ sơ: Thu 400.000 đồng/người.

- Trên 500 thí sinh nộp hồ sơ: Thu 300.000 đồng/người.

IV. TỔ CHỨC PHỎNG VẤN, KIỂM TRA SÁT HẠCH

1. Nội dung câu hỏi phỏng vấn kiểm tra, sát hạch

Các câu hỏi tập trung vào 3 nội dung gồm: Kiến thức chung; kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành; kiến thức mở rộng, trong đó:

- Câu hỏi về kiến thức chung tập trung vào một số nội dung chủ yếu của Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Câu hỏi kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành được hỏi về phương thức tổ chức, các nội dung liên quan đến hoạt động chuyên ngành và một số văn bản quy định của Nhà nước liên quan đến công tác quản lý ngành giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

- Câu hỏi kiến thức mở rộng sẽ hỏi một số vấn đề có liên quan đến giải pháp để phát triển công tác giáo dục; một số hạn chế, khó khăn và các giải pháp tháo gỡ về những hạn chế, khó khăn liên quan đến công tác giáo dục; một số câu hỏi khác về nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức trên địa bàn huyện Quảng Điền.

2. Hình thức kiểm tra, sát hạch

Ban kiểm tra, sát hạch sẽ tổ chức cho người dự tuyển bóc thăm câu hỏi liên quan đến các nội dung nêu trên để chuẩn bị trong khoảng 10-15 phút để trả lời trực tiếp trước Ban kiểm tra, sát hạch. Trên cơ sở kết quả trả lời của người dự tuyển, từng thành viên Ban kiểm tra, sát hạch sẽ chấm điểm sau đó tính trung bình cộng để lấy kết quả điểm phỏng vấn.

3. Thời gian và địa điểm

Ban kiểm tra, sát hạch sẽ tổ chức phỏng vấn kiểm tra, sát hạch dự kiến 02 ngày, tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Điền. Thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau.

Vậy, Uỷ ban nhân dân huyện thông báo để những người có nhu cầu xin việc, đến liên hệ nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển dụng./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công khai TTHC
 
Phản ánh-kiến nghị
 
Rà soát, kiểm soát Thủ tục hành chính
 
Tin tức khác
 
Tình hình giải quyết TTHCC
 
Văn bản QPPL
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.647.447
Truy câp hiện tại 4.823