Tìm kiếm tin tức
Dự án, đấu thầu, đấu giá
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thôn Thủ Lễ 2, 3, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền vào ngày 09/7/2020.
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền vào ngày 10/7/2020.
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền vào ngày 03/7/2020.
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.733.309
Truy câp hiện tại 2.766