Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Dự án, đấu thầu, đấu giá
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất 09 lô đất Khu phố chợ tại vùng Trung tâm xã Quảng Thái vào...
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất 07 lô đất tại Khu dân cư xen ghép Bác Vọng Đông, xã Quảng...
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 11 lô đất Khu dân cư xen ghép Ruộng Nương – Huyền Võ và Khu dân cư xen...
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 14 lô đất Khu dân cư Bắc Nhà văn hóa huyện Quảng Điền vào ngày 30/11/2021.
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 12 lô đất tại Khu dân cư phía Bắc Trung tâm thương mại thuộc khu quy hoạch bến xe khách huyện...
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất 05 lô đất tại Khu dân cư thôn Thủ Lễ 2, xã Quảng Phước và Khu...
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 12 lô đất Khu dân cư xen ghép tổ dân phố Vân Căn và tổ dân phố Khuông Phò Nam, thị trấn...
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 12 lô đất tại Khu dân cư xen ghép An Xuân Tây, xã Quảng An vào ngày 13/12/2021.
Ngày 10 tháng 9 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định số 2060/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Đầu tư hạ tầng thiết yếu vùng sản xuất tập trung thị trấn Sịa  
Ngày 08 tháng 9 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định số 1970/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Xây dựng 400 mét kênh mương bê tông TBĐ đội 2, HTX nông...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.256.183
Truy câp hiện tại 28
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.256.183
Truy câp hiện tại 28