Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại các thôn Bác Vọng Đông, Nghĩa Lộ, Xuân Tùy, Phú Lễ, xã Quảng Phú
Ngày cập nhật 13/10/2022

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất 24 lô đất tại khu dân cư xen ghép các thôn Bác Vọng Đông, Nghĩa Lộ, Xuân Tùy, Phú Lễ, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền vào ngày 03/11/2022.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất 24 lô đất tại khu dân cư xen ghép các thôn Bác Vọng Đông, Nghĩa Lộ, Xuân Tùy, Phú Lễ, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, cụ thể như sau:

1. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá:

TT

hiệu

đất

Số

thửa

Diện

 tích

(m2)

Khu vực/

Vị trí

Giá đất

cụ thể

(đồng/m2)

Giá

khởi điểm

(đồng/lô)

Bước giá

(đồng)

Tiền

đặt trước

(đồng)

Ghi

chú

 

Khu dân cư xen ghép thôn Bác Vọng Đông

1

376

376

192,0

Vị trí 2, tuyến đường từ cổng chào Bác Vọng Đông đến xóm ông Nghệ (giáp Nam Phù) (từ thửa số 72, tờ bản đồ số 22 đến thửa số 103, tờ bản đồ số 18); đường QH 10m, hiện trạng đường bê tông 5m

6.000.000

1.152.000.000

46.100.000

230.400.000

 

2

377

377

189,0

6.500.000

1.228.500.000

49.100.000

245.700.000

2 mặt tiền

3

378

378

230,0

Vị trí 3, tuyến đường từ cổng chào Bác Vọng Đông đến xóm ông Nghệ (giáp Nam Phù)(từ thửa số 72, tờ bản đồ số 22 đến thửa số 103, tờ bản đồ số 18); đường quy hoạch 7.0m, hiện trạng đường đất 4.0m

3.500.000

805.000.000

32.200.000

161.000.000

 

4

379

379

226,0

3.500.000

791.000.000

31.600.000

158.200.000

 

5

380

380

221,0

3.500.000

773.500.000

30.900.000

154.700.000

 

6

381

381

216,0

3.500.000

756.000.000

30.200.000

151.200.000

 

7

382

382

211,0

3.500.000

738.500.000

29.500.000

147.700.000

 

8

386

386

203,0

3.500.000

710.500.000

28.400.000

142.100.000

 

9

387

387

205,0

3.500.000

717.500.000

28.700.000

143.500.000

 

10

388

388

208,0

3.500.000

728.000.000

29.100.000

145.600.000

 

 

Khu dân cư các thôn Nghĩa Lộ (Quyết định số 2071/QĐ-UBND ngày 21/9/2021)

11

T816

 

167,1

Khu vực 3

2.000.000

334.200.000

13.000.000

66.800.000

 

12

T817

 

171,4

2.000.000

342.800.000

14.000.000

68.600.000

 

13

T818

 

175,6

2.000.000

351.200.000

14.000.000

70.200.000

 

14

T819

 

202,0

2.000.000

404.000.000

16.000.000

80.800.000

 

15

T820

 

178,5

2.000.000

357.000.000

14.000.000

71.400.000

 

 

Khu dân cư các thôn Xuân Tùy (Quyết định số 1691/QĐ-UBND ngày 11/8/2020)

16

T766

 

309,7

Khu vực 3

1.400.000

433.580.000

17.000.000

86.700.000

 

17

T767

 

278,5

1.400.000

389.900.000

16.000.000

78.000.000

 

18

T768

 

276,7

1.400.000

387.380.000

15.000.000

77.500.000

 

19

T769

 

274,9

1.400.000

384.860.000

15.000.000

77.000.000

 

20

T770

 

273,0

1.400.000

382.200.000

15.000.000

76.400.000

 

21

T771

 

340,8

1.400.000

477.120.000

19.000.000

95.400.000

 

 

Khu dân cư các thôn Phú Lễ (Quyết định số 1691/QĐ-UBND ngày 11/8/ 2020)

22

T292

 

154,1

Vị trí 3, Tuyến đường Tỉnh lộ 11A, Từ giáp ranh xã Phong Hiền đến đường tránh lũ xã Quảng Phú (từ thửa 226, tờ BĐ số 5 đến thửa 629, tờ BĐ số 5)

3.000.000

462.300.000

18.000.000

92.500.000

 

23

T293

 

124,8

3.000.000

374.400.000

15.000.000

74.900.000

 

24

T294

 

158,7

3.000.000

476.100.000

19.000.000

95.200.000

 

Giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

2. Vị trí, đặc điểm quỹ đất đấu giá:

a. Vị trí, đặc điểm quỹ đất đấu giá: 24 lô đất tại vị trí khu dân cư xen ghép các thôn Bác Vọng Đông, Nghĩa Lộ, Xuân Tùy, Phú Lễ,, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền. (xem bản vẽ chi tiết đính kèm)

b. Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

c. Nơi có tài sản đấu giá: Tại vị trí thuộc khu dân cư xen ghép các thôn Bác Vọng Đông, Nghĩa Lộ, Xuân Tùy, Phú Lễ,, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền.

3. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền, địa chỉ: 88 Nguyễn Kim Thành, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 31/10/2022 tại vị trí các lô đất thuộc khu dân cư xen ghép các thôn Bác Vọng Đông, Nghĩa Lộ, Xuân Tùy, Phú Lễ,, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền. Trung tâm phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền hướng dẫn, tổ chức xem tài sản vào các ngày 27 và 28 tháng 10 năm 2022, khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký tại Trung tâm đến 17 giờ 00 ngày 26/10/2022.

Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận toàn bộ các thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi khiếu nại về các thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 31/10/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:              

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/lô/hồ sơ.

Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp trong giờ hành chính từ ngày 31/10/2022 đến 17 giờ 00 ngày 02/11/2022 và nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các Ngân hàng sau:

- Tài khoản số 1005002358 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế;

- Tài khoản số 47000014506666 tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeAbank) Chi nhánh Huế.

Nội dung trong giấy nộp tiền hoặc chuyển khoản ghi: Họ, tên người đăng ký đấu giá, nộp tiền đặt trước đấu giá quyền sử dụng đất xã Quảng Phú.

 Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp (Tiền đặt trước được xác nhận theo giấy nộp tiền hoặc chuyển tiền của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản hạn cuối đến trước 17 giờ 00 ngày 02/11/2022).

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 31/10/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 00 ngày 31/10/2022 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Ủy ban nhân dân xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trong mỗi lô đất thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu); Với điều kiện có Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 03/11/2022 tại Hội trường Nhà văn hóa xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên liên hệ tại Ủy ban nhân dân xã Quảng Phú; huyện Quảng Điền Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com; Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Quảng Điền, điện thoại: 0234.3556608./.

Tập tin đính kèm:
Phan Lê Quang Vũ - Trung tâm Phát triển quỹ đất
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.599.015
Truy câp hiện tại 5.345