Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 13 lô đất tại xã Quảng Thọ
Ngày cập nhật 29/06/2022

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC tổ chức đấu giá 13 lô đất tại các khu dân cư xen ghép các thôn tại xã Quảng Thọ vào ngày 22/7/2022.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC tổ chức đấu giá 13 lô đất tại các khu dân cư xen ghép các thôn tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Số lô đất đấu giá: 13 lô đất (xem bản vẽ chi tiết đính kèm)

2. Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Thời gian sử dụng đất: Lâu dài.

3. Nơi có tài sản đấu giá: khu dân cư xen ghép các thôn tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền.

4. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, BƯỚC GIÁ ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

Stt

hiệu

đất

Diện

tích

(m2)

Khu vực/

Vị trí

Giá đất

cụ thể 

(đồng/m2)

Giá

khởi điểm

(đồng/lô)

Bước giá

(đồng)

Tiền

đặt trước

(đồng)

Ghi

chú

thửa

đất

A

Khu dân cư xen ghép thôn La Vân Hạ, bản vẽ phân lô số 1

1

T412

215,8

Vị trí 3, Tuyến đường WB2 (từ Tỉnh lộ 19 đến cống Phú Lương A) (từ thửa đất số 42, tờ bản đồ số 17 đến thửa đất số 06, tờ bản đồ 14)

2.600.000

561.080.000

22.400.000

112.200.000

  

2

T413

217,2

2.600.000

564.720.000

22.600.000

112.900.000

 

3

T414

201,4

2.600.000

523.640.000

20.900.000

104.700.000

 

4

T415

205,8

2.600.000

535.080.000

21.400.000

107.000.000

 

B

Khu dân cư xen ghép thôn La Vân Hạ, bản vẽ phân lô số 2

5

T416

196,8

Khu vực 2,

vị trí 1

2.000.000

393.600.000

15.700.000

78.700.000

  

C

Khu dân cư xen ghép thôn Tân Xuân Lai, bản vẽ phân lô số 1

6

T 944

346,7

Vị trí 1, tuyến đường WB3, tỉnh từ Tỉnh lộ 19 đến Cống Tỉnh lộ 4

4.000.000

1.386.800.000

55.500.000

277.400.000

 

D

Khu dân cư xen ghép thôn Tân Xuân Lai, bản vẽ phân lô số 2

7

T 1084

200,0

Vị trí 2, Tỉnh lộ 19, đoạn từ cầu Nguyễn Chí Thanh đến Cổng làng thôn La Vân Hạ

5.500.000

1.100.000.000

44.000.000

220.000.000

 

8

T 1085

187,2

5.500.000

1.029.600.000

41.200.000

205.900.000

 

E

Khu dân cư xen ghép thôn Tân Xuân Lai, bản vẽ phân lô số 1

9

T912 (Lô 4)

186,0

Vị trí 3, Tỉnh lộ 19, đoạn từ cầu Nguyễn Chí Thanh đến Cổng làng thôn La Vân Hạ

3.700.000

688.200.000

27.500.000

137.600.000

2 mặt tiền

10

T913 (Lô 5)

156,0

3.500.000

546.000.000

21.800.000

109.200.000

 

11

T914 (Lô 6)

156,0

3.500.000

546.000.000

21.800.000

109.200.000

 

12

T915 (Lô 7)

156,0

3.500.000

546.000.000

21.800.000

109.200.000

 

13

T916 (Lô 8)

156,0

3.500.000

546.000.000

21.800.000

109.200.000

 

- Giá khởi điểm trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định;người trúng đấu giá khi nộp tiền sử dụng đất vào Ngân sách Nhà nước cùng với thực hiện nộp lệ phí trước bạ về đất theo mức giá trúng đấu và tỷ lệ quy định.
- Bước giá tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013; Hộ gia đình, cá nhân không thuộc trường hợp tại khoản 4 Điều 38 của Luật đấu giá 2016. Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013.

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

- Các lô đất từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng: 200.000 đồng/hồ sơ/lô.

- Các lô đất từ trên 500 triệu đồng: 500.000 đồng/hồ sơ/lô.

* (Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá).

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 19/7/2022 tại khu dân cư xen ghép các thôn tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền.

* Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này.

* Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 19/7/2022 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền và UBND xã Quảng Thọ.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC; địa chỉ: Tầng 5, 25 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế và UBND xã Quảng Thọ.

4. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 19/7/2022 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC.

- Từ 08h00 đến 11h00 ngày 19/7/2022, Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC tiếp nhận hồ sơ tại Hội trường UBND xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 19/7/2022 cho đến 17h00 ngày 21/7/2022. (Tiền đặt trước phải được xác nhận có trong tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC trước 17h00 ngày 21/7/2022). Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt vào các tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC như sau: 

- Số tài khoản: 5511.0001.677.999 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Thừa Thiên Huế. (BIDV)

- Số tài khoản: 4009.238.99.8899 tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam, Chi nhánh Nam Sông Hương. (Agribank)

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

- Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 22/7/2022.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường UBND xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Ủy ban nhân dân xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền;

- Công ty Đấu giá Hợp danh số 2 STC, địa chỉ: Tầng 5, 25 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.6286.999, Website:daugiaso2stc.com.vn;

- Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Quảng Điền, 88 Nguyễn Kim Thành, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền; điện thoại: 0234.3556608./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.168.257
Truy câp hiện tại 6.081