Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu dân cư xen ghép Bác Vọng Đông, xã Quảng Phú
Ngày cập nhật 25/11/2021

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất 07 lô đất tại Khu dân cư xen ghép Bác Vọng Đông, xã Quảng Phú vào ngày 18/12/2021.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất 07 lô đất tại Khu dân cư xen ghép Bác Vọng Đông, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền như sau:

1. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá:

STT

Thửa

đất số

Diện

tích

(m2)

Khu vực/

Vị trí

Giá đất

cụ thể

(đồng/m2)

Giá

khởi điểm

(đồng/lô)

Bước giá

(đồng/lô)

Tiền

đặt trước

(đồng/lô)

1

373

209,0

Vị trí 2, tuyến đường từ cổng chào Bác Vọng Đông đến xóm ông Nghệ (giáp Nam Phù) (từ thửa 72, TBĐ 22 đến thửa số 103, TBĐ 18); đường QH 10.0m, hiện trạng đường bê tông 5.0m

2.000.000

418.000.000

10.000.000

75.000.000

2

374

203,0

2.000.000

406.000.000

10.000.000

70.000.000

3

375

197,0

2.000.000

394.000.000

10.000.000

70.000.000

4

389

216,0

Vị trí 1, tuyến đường từ cổng chào Bác Vọng Đông đến xóm ông Nghệ (giáp Nam Phù)(từ thửa số 72, tờ bản đồ số 22 đến thửa số 103, tờ bản đồ số 18); đường quy hoạch 7.5m, Hiện trạng đường bê tông 3.0m

2.200.000

475.200.000

12.000.000

95.000.000

5

390

217,0

2.200.000

477.400.000

12.000.000

95.000.000

6

391

219,0

2.200.000

481.800.000

12.000.000

95.000.000

7

392

220,0

2.200.000

484.000.000

12.000.000

95.000.000

Tổng cộng: 07 lô đất

 

3.136.400.000

 

 

Giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

2. Vị trí, đặc điểm quỹ đất đấu giá:

a. Vị trí, đặc điểm quỹ đất đấu giá: 07 lô đất tại vị trí 1, 2, khu vực cổng chào Bác Vọng Đông, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền.

b. Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

c. Nơi có tài sản đấu giá: Tại vị trí các lô đất thuộc Khu dân cư xen ghép Bác Vọng Đông, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền.

4. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền, địa chỉ: 88 Nguyễn Kim Thành, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền.

5. Giấy tờ kèm theo tài sản: Quyết định số 1051/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất 159 lô đất tồn đọng trước năm 2021 trên địa bàn huyện Quảng Điền; Quyết định số 1066/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2021 của UBND huyện Quảng Điền về việc quy định giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước để bán đấu giá quyền sử dụng đất một số lô đất trên địa bàn huyện; Quyết định số 605/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2020 của UBND huyện Quảng Điền về phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Sịa và các xã: Quảng Phú, Quảng Thành, Quảng Thái, huyện Quảng Điền; Bản vẽ phân lô khu đất tại Khu dân cư xen ghép xã Quảng Phú.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 15/12/2021 tại vị trí các lô đất thuộc Khu dân cư xen ghép Bác Vọng Đông, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tâm phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền hướng dẫn, tổ chức xem tài sản vào các ngày 09 và 10 tháng 12 năm 2021, khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký tại Trung tâm đến 17 giờ 00 ngày 08/12/2021.

 Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận toàn bộ thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 15/12/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:   

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/lô/hồ sơ.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp trong giờ hành chính từ ngày 15/12/2021 đến 17 giờ 00 ngày 17/12/2021 và nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các Ngân hàng sau:

- Tài khoản số 1005002358 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế;

- Tài khoản số 47000014506666 tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeAbank) Chi nhánh Huế.

 Nội dung ghi trong giấy nộp tiền hoặc chuyển tiền: Họ, tên người đăng ký đấu giá, nộp tiền đặt trước đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng Phú;

 Đối với khách hàng chuyển khoản bằng internet banking nội dung ghi: Họ, tên người đăng ký đấu giá, chuyển tiền đặt trước đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng Phú.

 Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp (Tiền đặt trước được xác nhận theo giấy nộp tiền hoặc chuyển tiền của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản hạn cuối đến trước 17 giờ 00 ngày 17/12/2021).

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 15/12/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30 ngày 15/12/2021 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Ủy ban nhân dân xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trong mỗi lô đất thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu); Với điều kiện có Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 18/12/2021 tại Hội trường UBND xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên liên hệ tại Ủy ban nhân dân xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền; Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Quảng Điền, 88 Nguyễn Kim Thành, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền; điện thoại: 0234.3556608; Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.255.998
Truy câp hiện tại 2.471
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.255.998
Truy câp hiện tại 2.471