Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố danh mục TTHC mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh
Ngày cập nhật 16/09/2021
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.693.746
Truy câp hiện tại 4.831