Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tháng 8/2021
Ngày cập nhật 13/09/2021

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, Trung tâm hành chính công huyện tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một của liên thông tháng 8/2021 (từ ngày 26/7/2021 đến ngày 25/8/2021) như sau:

 

  1. Tình hình tiếp nhận, giải quyết

STT

Lĩnh vực,

công việc giải quyết

Hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Tổng số

Trong đó

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1

Đất đai

396

0

0

335

330

5

61

47

14

2

Môi trường

1

0

0

1

0

1

0

0

0

3

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

1

0

0

1

1

0

0

0

0

4

Thi đua - Khen thưởng

4

0

0

4

4

0

0

0

0

5

Hộ tịch

8

0

0

8

7

1

0

0

0

6

Giao dịch bảo đảm

137

0

0

135

133

2

2

2

0

7

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

14

0

0

14

14

0

0

0

0

8

Bảo trợ xã hội

94

0

0

94

94

0

0

0

0

9

Hoạt động xây dựng

21

0

0

21

20

1

0

0

0

10

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công

7

0

0

7

6

1

0

0

0

11

Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

1

0

0

1

1

0

0

0

0

12

Giải quyết chế độ BHXH

3

0

0

3

3

0

0

0

0

13

Quản lý tài sản công

3

0

0

3

3

0

0

0

0

14

Tài chính đầu tư

7

0

0

6

6

0

1

1

0

15

Đầu tư xây dựng

13

0

0

13

13

0

0

0

0

16

TTHC liên thông Đăng ký Hộ KD, HTX và Đăng ký mã số thuế

10

0

0

10

9

1

0

0

0

Tổng cộng

720

0

0

656

644

12

64

50

14

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 16.383.171
Truy câp hiện tại 1.506