Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội đồng nhân dân huyện Quảng Điền tổ chức kỳ họp thứ 2 khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 26/07/2021

     Ngày 22/7, Hội đồng nhân dân huyện Quảng Điền tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 2 khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và bàn một số nhiệm vụ trọng tâm quan trọng khác. Tham dự và chỉ đạo tại kỳ họp có ông Nguyễn Quang Tuấn – UVTV TU – PCT HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại địa bàn, về phía huyện có ông Trương Duy Hải - PBT TT Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, ông Trần Quốc Thắng - TUV - PBT Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện, ông Phan Cảnh Ngưu – UVTV – TB Dân vận – CT UBMTTQVN huyện, các đồng chí thường trực HĐND, UBND, các đại biểu HĐND huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành cấp huyện, thường trực HĐND, UBND của 11 xã thị trấn đã tham dự kỳ họp.

 

     Trong giai đoạn 2016-2020, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp đã làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân, nhưng dưới sự đồng sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, huyện đã chủ động xây dựng các giải pháp ứng phó một cách đồng bộ, vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh vừa duy trì phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nhìn chung tình hình kinh tế xã hội của huyện đạt được những kết quả tích cực, Quy mô giá trị sản xuất toàn huyện tăng gấp 1,24 lần. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng giá trị ngành dịch vụ, công nghiệp xây dựng, giảm tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp. Tổng mức đầu tư toàn xã hội 5 năm khoảng 2.739,9 tỷ đồng, tăng bình quân 12,4%/ năm. Thu ngân sách tăng gấp 1,83%, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 38 triệu đồng/năm, tăng 37,5% so với năm 2015. Huyện đã tập trung đẩy mạnh khai thác và phát huy các nguồn lực để phát triển kinh tế, thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng NTM, mở rộng xây dựng cánh đồng lớn liên kết theo chuỗi giá trị, các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ phát triển, tiếp tục xây dựng mô hình mỗi xã một sản phẩm OCOP, mở rộng liên kết với các đơn vị trong ngoài tỉnh phát triển các loại hình du lịch, dịch vụ trên địa bàn. Huyện đã hoàn thành các thủ tục hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM, đồng thời huy động nguồn lực xây dựng hai xã Quảng Phú và Quảng Thọ sớm đạt chuẩn NTM nâng cao, xây dựng 8 thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu.

     Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã dành phần lớn thời gian tham gia đóng góp ý kiến thảo luận và thông qua các Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, Nghị quyết đầu tư công năm 2022, bổ sung điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, Nghị quyết về nội quy kỳ họp của HĐND huyện khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026, và các nội dung quan trọng khác.

     Sau 1 ngày làm việc khá tích cực, kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XI đã bế mạc thành công tốt đẹp, các đại biểu HĐND huyện nêu cao trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung nghiên cứu, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến đối với các nội dung trình ra kỳ họp. Với các Nghị quyết quan trọng, mang tính chiến lược đã được quyết nghị tại Kỳ họp, tin tưởng rằng, trong năm 2021 và những năm tiếp theo, huyện Quảng Điền sẽ tiếp tục có nhiều đột phá ấn tượng, cũng như thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội – an ninh quốc phòng trên địa bàn.

Nguyễn Quyên

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.776.921
Truy câp hiện tại 662