Tìm kiếm tin tức
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu dân cư xen ghép Ruộng Nương- Huyền Võ, xã Quảng Thành
Ngày cập nhật 14/07/2021

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất 10 lô đất Khu dân cư xen ghép Ruộng Nương - Huyền Võ, xã Quảng Thành vào ngày 19/8/2021.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất 10 lô đất Khu dân cư xen ghép Ruộng Nương - Huyền Võ, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền như sau:

 1. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá:

TT

Thửa

đất số

Diện tích

(m2)

Khu vực/ Vị trí

Giá đất

cụ thể

(đồng/m2)

Giá

khởi điểm

(đồng/lô)

Bước giá

(đồng/lô)

Tiền

đặt trước

(đồng/lô)

1

T 1317

207,6

Vị trí 2, 2 mặt tiền, tuyến đường đập Mưng từ Tỉnh lộ 4 đến hói Ngang (từ thửa số 1257, tờ bản đồ số 16 đến thửa số 609, tờ bản đồ số 16)

2.100.000

435.960.000

11.000.000

65.000.000

2

T 1308

213,7

Khu vực 1, vị trí 1, 2 mặt tiền

2.000.000

427.400.000

11.000.000

65.000.000

3

T 1309

213,9

 

 

 

 

Khu vực 1, vị trí 1

 

 

 

 

 

 

1.900.000

406.410.000

10.000.000

65.000.000

4

T 1310

213,9

1.900.000

406.410.000

10.000.000

65.000.000

5

T 1311

213,9

1.900.000

406.410.000

10.000.000

65.000.000

6

T 1312

213,9

1.900.000

406.410.000

10.000.000

65.000.000

7

T 1313

213,9

1.900.000

406.410.000

10.000.000

65.000.000

8

T 1314

213,9

1.900.000

406.410.000

10.000.000

65.000.000

9

T 1315

213,8

1.900.000

406.220.000

10.000.000

65.000.000

10

T 1316

213,9

1.900.000

406.410.000

10.000.000

65.000.000

Tổng cộng

2.132,4

 

 

4.114.450.000

 

 

Giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

2. Vị trí, đặc điểm quỹ đất đấu giá:

a. Vị trí, đặc điểm quỹ đất đấu giá: 10 lô đất vị trí 1, vị trí 2, khu vực 1, Khu dân cư xen ghép Ruộng Nương - Huyền Võ, thôn Phú Ngạn - Tây Thành, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền. (xem bản vẽ chi tiết đính kèm)

b. Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

c. Nơi có tài sản đấu giá: Tại vị trí các lô đất Khu dân cư xen ghép Ruộng Nương - Huyền Võ, thôn Phú Ngạn - Tây Thành, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền.

3. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền, địa chỉ: 88 Nguyễn Kim Thành, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế.

4. Giấy tờ kèm theo tài sản: Quyết định số 1051/QĐ-UBND ngày 12/5/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất 159 lô đất tồn đọng trước năm 2021 trên địa bàn huyện Quảng Điền; Quyết định số 2139 /QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2020 của UBND huyện Quảng Điền về phê duyệt Phương án đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất thuộc các xã: Quảng Thái, Quảng Thành, Quảng Công và Quảng An, huyện Quảng Điền; Quyết định số 1066/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND huyện Quảng Điền về việc quy định giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước để đấu giá quyền sử dụng đất một số lô đất trên địa bàn huyện.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 16/8/2021 tại vị trí các lô đất thuộc Khu dân cư xen ghép Ruộng Nương - Huyền Võ, thôn Phú Ngạn - Tây Thành, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền. Trung tâm phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền hướng dẫn, tổ chức xem tài sản vào ngày 10 và 11 tháng 8 năm 2021, khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký tại Trung tâm đến 17 giờ 00 ngày 09/8/2021.

 Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận toàn bộ thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 16/8/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:   

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/lô/hồ sơ.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp trong giờ hành chính từ ngày 16/8/2021 đến 17 giờ 00 ngày 18/8/2021 và nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các Ngân hàng sau:

- Tài khoản số 1005002358 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế;

- Tài khoản số 47000014506666 tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeAbank) Chi nhánh Huế.

 Nội dung ghi trong giấy nộp tiền hoặc chuyển tiền: Họ, tên người đăng ký đấu giá, nộp tiền đặt trước đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng Thành;

 Đối với khách hàng chuyển khoản bằng inteet banking nội dung ghi: Họ, tên người đăng ký đấu giá, chuyển tiền đặt trước đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng Thành.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp (Tiền đặt trước được xác nhận theo giấy nộp tiền hoặc chuyển tiền của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản hạn cuối đến trước 17 giờ 00 ngày 18/8/2021).

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 16/8/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30 ngày 16/8/2021 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Ủy ban nhân dân xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền.

b. Điều kiện, cách thưc đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trong mỗi lô đất thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu); Với điều kiện có Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 19/8/2021 tại Hội trường UBND xã Quảng Thành.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com; Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Quảng Điền, điện thoại: 0234.3556608; Ủy ban nhân dân xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.397.068
Truy câp hiện tại 1.023