Tìm kiếm tin tức
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư xen ghép thôn Phổ Lại, xã Quảng Vinh
Ngày cập nhật 13/07/2021

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 15 lô đất tại khu dân cư xen ghép thôn Phổ Lại, xã Quảng Vinh vào ngày 12/8/2021.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 15 lô đất tại khu dân cư xen ghép thôn Phổ Lại, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ

1. Tên quỹ đất: 15 lô đất tại khu dân cư xen ghép thôn Phổ Lại, xã Quảng Vinh (xem bản vẽ chi tiết đính kèm)

2. Tổng diện tích quỹ đất: 2.457,5 m2;

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, BƯỚC GIÁ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

STT

Số

thửa

Diện

tích

(m2)

Khu vực/ Vị trí

Giá đất

cụ thể  (đồng/m2)

Giá

khởi điểm

(đồng)

Bước giá

(đồng)

Tiền

đặt trước

(đồng)

I

Khu dân cư xen ghép thôn Phổ Lại ( Quyết định số: 2484/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 )

1

987

225,9

Đoạn từ Tỉnh lộ 11A đến Cống Tuông (Phổ Lại), đường  hoạch 26.0 m và 5.5m.

3.600.000

813.240.000

20.000.000

130.000.000

2

985

188,9

2 mặt tiền. Đoạn từ Tỉnh lộ 11 A đến cống Truông (Phổ Lại) (từ thửa 28, tờ bản đồ số 17 đến thửa 272, tờ bản đồ số 16), đường quy hoạch 7.5m và 5.5m, hiện trạng hai đường 3.5m

2.300.000

434.470.000

11.000.000

65.000.000

3

984

176,5

Đoạn từ Tỉnh lộ 11 A đến cống Truông (Phổ Lại) (từ thửa 28, tờ bản đồ số 17 đến thửa 272, tờ bản đồ số 16), đường quy hoạch 7.5m, hiện trạng đường 3.5m

2.200.000

388.300.000

10.000.000

65.000.000

4

983

162,1

2.200.000

356.620.000

9.000.000

65.000.000

5

982

147,2

2.200.000

323.840.000

8.000.000

65.000.000

II

Khu dân cư xen ghép thôn Phổ Lại ( Quyết định số 2641/QĐ-UBND ngày 08/01/2021)

 

Tờ bản vẽ phân lô số 2

6

T 1006

140,7

Vị trí 1, Tuyến đường Vinh Lợi, đoạn từ Tỉnh lộ 11A đến cống Truông Phổ Lại

(từ thửa 28, tờ bản đồ số 17 đến thửa 272, tờ bản đồ số 16)

4.000.000

562.800.000

14.000.000

100.000.000

7

T 1007

156,3

4.000.000

625.200.000

16.000.000

100.000.000

8

T 1008

142,1

4.000.000

568.400.000

14.000.000

100.000.000

9

T 1009

160,4

4.000.000

641.600.000

16.000.000

100.000.000

10

T 1010

169,8

2 mặt tiền. Vị trí 1, Tuyến đường Vinh Lợi, đoạn từ Tỉnh lộ 11A đến cống Truông Phổ Lại

(từ thửa 28, tờ bản đồ số 17 đến thửa 272, tờ bản đồ số 16)

4.200.000

713.160.000

18.000.000

100.000.000

11

T 1001

154,2

Vị trí 2, Tuyến đường Vinh Lợi, đoạn từ Tỉnh lộ 11A đến cống Truông Phổ Lại

(từ thửa 28, tờ bản đồ số 17 đến thửa 272, tờ bản đồ số 16)

2.500.000

385.500.000

10.000.000

70.000.000

12

T 1002

150,4

2.500.000

376.000.000

9.000.000

70.000.000

13

T 1003

178,2

2 mặt tiền. Vị trí 2, Tuyến đường Vinh Lợi, đoạn từ Tỉnh lộ 11A đến cống Truông Phổ Lại

(từ thửa 28, tờ bản đồ số 17 đến thửa 272, tờ bản đồ số 16)

2.700.000

481.140.000

12.000.000

70.000.000

14

T 1004

156,2

Vị trí 2, Tuyến đường Vinh Lợi, đoạn từ Tỉnh lộ 11A đến cống Truông Phổ Lại

(từ thửa 28, tờ bản đồ số 17 đến thửa 272, tờ bản đồ số 16)

2.500.000

390.500.000

10.000.000

70.000.000

15

T 1005

148,6

2.500.000

371.500.000

9.000.000

70.000.000

TỔNG

2.457,5

 

 

7.432.270.000

 

1.240.000.000

- Ghi chú: Giá khởi điểm trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

- Bước giá: Tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Hộ gia đình, cá nhân không thuộc trường hợp tại khoản 4 Điều 38 của Luật đấu giá 2016.

Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

STT

Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm

Mức thu

(đồng/hồ sơ)

1

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000 đồng/hồ sơ/lô

2

Từ trên 500 triệu đồng

500.000 đồng/hồ sơ/lô

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 09/8/2021 tại khu dân cư xen ghép thôn Phổ Lại, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 09/8/2021 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị hoặc UBND xã Quảng Vinh.

Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá; Giấy CMND/CCCD, sổ hộ khẩu của vợ và chồng: 02 bản sao (Trường hợp 02 vợ chồng khác hộ khẩu nộp kèm Giấy đăng ký kết hôn; Trường hợp độc thân nộp kèm Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân)

4. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ đấu giá:

- Tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 09/8/2021.

- Tại UBND xã Quảng Vinh: Từ 08h00 đến 11h00 ngày 09/8/2021.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:

Thời gian nộp tiền đặt trước: từ 08h00 ngày 09/8/2021 đến 17h00 ngày 11/8/2021.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

- Số tài khoản: 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 500270406001715 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương Chi nhánh Huế.

- Số tài khoản:  55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản:  0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – CN Huế.

* Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đặt trước đã nộp.

* Tiền đặt trước được xác nhận có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị và kèm theo giấy nộp tiền trước 17 giờ 00 ngày 11/8/2021.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

1. Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 12/8/2021.

2. Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường UBND xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền – 88 Nguyễn Kim Thành, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, Số điện thoại: 0234.3566607.

- Ủy ban nhân dân xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền.

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.397.037
Truy câp hiện tại 1.019