Tìm kiếm tin tức
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu đất xen ghép thôn Hà Lạc, Hà Công, Sơn Công và Tháp Nhuận, xã Quảng Lợi
Ngày cập nhật 10/12/2020

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 17 lô đất tại các Khu đất xen ghép thôn Hà Lạc, Khu dân cư xen ghép thôn Hà Công, Khu dân cư xen ghép thôn Sơn Công và Khu dân cư xen ghép thôn Tháp Nhuận, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền vào ngày 22/01/2021.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 17 lô đất tại các Khu đất xen ghép thôn Hà Lạc, Khu dân cư xen ghép thôn Hà Công, Khu dân cư xen ghép thôn Sơn Công và Khu dân cư xen ghép thôn Tháp Nhuận, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Số lô đất đấu giá: Đấu giá quyền sử dụng đất 17 lô đất tại các Khu đất xen ghép thôn Hà Lạc, Khu dân cư xen ghép thôn Hà Công, Khu dân cư xen ghép thôn Sơn Công và Khu dân cư xen ghép thôn Tháp Nhuận, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền.  (xem bản vẽ chi tiết đính kèm)

2. Vị trí khu đất đấu giá giáp ranh:  

a. Khu đất xén ghép thôn Hà Lạc: Vị trí 1, đường Tỉnh lộ 4 đoạn từ trạm y tế xã đến giáp ranh xã Quảng Thái, 2 mặt đường nhựa 4,5m và đường quy hoạch 8,0m.

b. Khu dân cư xen ghép thôn Hà Công: Khu vực 3, 1 mặt đường bê tông 2,5m.

c. Khu dân cư xen ghép thôn Sơn Công: Khu vực 3, 2 mặt đường đất quy hoạch 6,0m và đường đất quy hoạch 6,0m và Khu vực 3, 2 mặt đường đất quy hoạch 6,0m.

d. Khu dân cư xen ghép thôn Tháp Nhuận: Vị trí 1, đường Tỉnh lộ 4A, đoạn từ trạm y tế xã đến giáp ranh xã Quảng Thái, 1 mặt đường nhựa 4,5m.

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Thời gian sử dụng đất: Lâu dài.

4. Nơi có tài sản đấu giá: Tại vị trí các Đấu giá quyền sử dụng đất 17 lô đất tại các Khu đất xen ghép thôn Hà Lạc, Khu dân cư xen ghép thôn Hà Công, Khu dân cư xen ghép thôn Sơn Công và Khu dân cư xen ghép thôn Tháp Nhuận, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền.    

5. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, BƯỚC GIÁ ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

TT

Số thửa/

ký hiệu

Diện

tích

()

Khu vực/

Vị trí

Giá đất

cụ  thể

(đồng/)

Giá

khởi điểm

(đồng)

Bước giá

(đồng)

Tiền

đặt trước

(đồng)

A. Khu đất xen ghép thôn Hà Lạc (Quyết định số  2709/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND huyện, tờ bản đồ số 14)

1

667 (6)

202,0

Vị trí 1, đường Tỉnh lộ 4 đoạn từ trạm y tế xã đến giáp ranh xã Quảng Thái, 2 mặt đường nhựa 4,5m và đường quy hoạch 8,0m

600.000

121.200.000

5.000.000

16.000.000

2

668 (7)

204,9

600.000

122.940.000

5.000.000

16.000.000

3

669 (8)

207,8

600.000

124.680.000

5.000.000

16.000.000

4

670 (9)

211,0

600.000

126.600.000

5.000.000

16.000.000

5

671 (10)

215,2

600.000

129.120.000

5.000.000

17.000.000

6

672 (11)

277,7

650.000

180.505.000

7.000.000

23.000.000

B. Khu dân cư xen ghép thôn Hà Công (Quyết định số  2709/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND huyện, bản đồ số 16)

1

462 (6)

250,0

Khu vực 3, 1 mặt đường bê tông 2,5m

140.000

35.000.000

1.000.000

5.000.000

2

463 (7)

250,0

140.000

35.000.000

1.000.000

5.000.000

3

464 (8)

250,0

140.000

35.000.000

1.000.000

5.000.000

4

465 (9)

250,0

140.000

35.000.000

1.000.000

5.000.000

5

466 (10)

250,0

140.000

35.000.000

1.000.000

5.000.000

C. Khu dân cư xen ghép thôn Sơn Công (Quyết định số  2709/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND huyện, tờ BĐ số 8)

1

644 (4)

294,9

Khu vực 3, 2 mặt đường đất quy hoạch 6,0m và đường đất quy hoạch 6,0m

150.000

44.235.000

2.000.000

6.000.000

2

645 (5)

250,0

Khu vực 3, 2 mặt đường đất quy hoạch 6,0m

140.000

35.000.000

1.000.000

5.000.000

3

646 (6)

250,0

140.000

35.000.000

1.000.000

5.000.000

4

647 (7)

250,2

140.000

35.028.000

1.000.000

5.000.000

5

648 (8)

292,7

140.000

40.978.000

2.000.000

5.000.000

D. Khu dân cư xen ghép thôn Tháp Nhuận (Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND huyện, TBĐ số 22)

1

284 (1)

200,0

Vị trí 1, đường Tỉnh lộ 4A, đoạn từ trạm y tế xã đến giáp ranh xã Quảng Thái, 1 mặt đường nhựa 4,5m

650.000

130.000.000

5.000.000

17.000.000

Tổng cộng 17 lô đất

 

1.300.286.000

 

 

-  Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác; người trúng đấu giá khi nộp tiền sử dụng đất vào Ngân sách Nhà nước cùng với thực hiện nộp lệ phí trước bạ về đất theo mức giá trúng đấu và tỷ lệ quy định.

- Bước giá: Tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

- Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013; Hộ gia đình, cá nhân không thuộc trường hợp tại khoản 4 Điều 38 của Luật đấu giá 2016.

- Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013.

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ: 100.000 đồng/hồ sơ/lô. (Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá).

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 19/01/2021 tại các Khu đất xen ghép thôn Hà Lạc, Khu dân cư xen ghép thôn Hà Công, Khu dân cư xen ghép thôn Sơn Công và Khu dân cư xen ghép thôn Tháp Nhuận, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền.  

* Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này.

* Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 19/01/2021 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền và UBND xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC; địa chỉ: Tầng 5, 25 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế và UBND xã Quảng Lợi.

4. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 19/01/2021 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC.

- Từ 08h00 đến 11h00 ngày 19/01/2021, Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC tiếp nhận hồ sơ tại Hội trường UBND xã Quảng Lợi.

 5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 19/01/2021 cho đến 17h00 ngày 21/01/2021. Khách hàng, người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt vào các tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC. Tiền đặt trước phải xác định có trong tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC mở tại Ngân hàng và giấy nộp tiền nộp lại Công ty hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 21/12/2020.

- Số tài khoản: 5511.0001.677.999 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 1166.041.55.999 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 4009.238.99.8899 tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam, Chi nhánh Nam Sông Hương.

Khách hàng, người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời hạn đã quy định trong thông báo trên là tự nguyện nộp và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 22/01/2021.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường UBND xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ: Ủy ban nhân dân xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền; Công ty Đấu giá Hợp danh số 2 STC, địa chỉ: địa chỉ: Tầng 5, 25 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.6286.999, Website:daugiaso2stc.com.vn; Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Quảng Điền, điện thoại: 0234.3556608./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 9.463.994
Truy câp hiện tại 665