Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyêt định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Cải tạo, nâng cấp cống trên đê ICO
Ngày cập nhật 16/09/2020

Ngày 08 tháng 9 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định số 1967/QĐ-UBND  về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Cải tạo, nâng cấp cống trên đê ICO Hạng mục: Các cống An Gia, Thạch Bình, Bạch Đằng, Uất Mậu, Phước Lý 1, Phước Lý 2 (xã Quảng Phước), Cống Bàu Tân, Hói Mới (xã Quảng An)

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.256.267
Truy câp hiện tại 36
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.256.267
Truy câp hiện tại 36