Tìm kiếm tin tức
Quyết định Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Hệ thống cấp điện vào vùng trồng mướp đắng tập trung xã Quảng Thái
Ngày cập nhật 14/09/2020

Ngày 31 tháng 8 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định 1831/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Hệ thống cấp điện vào vùng trồng mướp đắng tập trung xã Quảng Thái

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.837.492
Truy câp hiện tại 3.803