Tìm kiếm tin tức
Quyết định Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Khắc phục sạt lỡ kè An Xuân, Quảng An (đoạn qua thôn Phú Lương B).
Ngày cập nhật 14/09/2020

Ngày 25 tháng 8 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định 1799/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Khắc phục sạt lỡ kè An Xuân, Quảng An (đoạn qua thôn Phú Lương B).

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.390.536
Truy câp hiện tại 761