Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp

Quyết định Về việc phê duyệt Dự án hoàn thiện, nâng cấp, tiêu chuẩn hóa sản phẩm “Bún Ô Sa”, xã Quảng Vinh
Ngày cập nhật 14/09/2020

Ngày 13 tháng 8 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định 1743/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Dự án hoàn thiện, nâng cấp, tiêu chuẩn hóa sản phẩm “Bún Ô Sa”, xã Quảng Vinh

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Quyết định Về việc phê duyệt Dự án hoàn thiện, nâng cấp, tiêu chuẩn hóa sản phẩm “Bún Ô Sa”, xã Quảng Vinh
Ngày cập nhật 14/09/2020

Ngày 13 tháng 8 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định 1743/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Dự án hoàn thiện, nâng cấp, tiêu chuẩn hóa sản phẩm “Bún Ô Sa”, xã Quảng Vinh

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Quyết định Về việc phê duyệt Dự án hoàn thiện, nâng cấp, tiêu chuẩn hóa sản phẩm “Bún Ô Sa”, xã Quảng Vinh
Ngày cập nhật 14/09/2020

Ngày 13 tháng 8 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định 1743/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Dự án hoàn thiện, nâng cấp, tiêu chuẩn hóa sản phẩm “Bún Ô Sa”, xã Quảng Vinh

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Quyết định Về việc phê duyệt Dự án hoàn thiện, nâng cấp, tiêu chuẩn hóa sản phẩm “Bún Ô Sa”, xã Quảng Vinh
Ngày cập nhật 14/09/2020

Ngày 13 tháng 8 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định 1743/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Dự án hoàn thiện, nâng cấp, tiêu chuẩn hóa sản phẩm “Bún Ô Sa”, xã Quảng Vinh

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Quyết định Về việc phê duyệt Dự án hoàn thiện, nâng cấp, tiêu chuẩn hóa sản phẩm “Bún Ô Sa”, xã Quảng Vinh
Ngày cập nhật 14/09/2020

Ngày 13 tháng 8 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định 1743/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Dự án hoàn thiện, nâng cấp, tiêu chuẩn hóa sản phẩm “Bún Ô Sa”, xã Quảng Vinh

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Quyết định Về việc phê duyệt Dự án hoàn thiện, nâng cấp, tiêu chuẩn hóa sản phẩm “Bún Ô Sa”, xã Quảng Vinh
Ngày cập nhật 14/09/2020

Ngày 13 tháng 8 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định 1743/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Dự án hoàn thiện, nâng cấp, tiêu chuẩn hóa sản phẩm “Bún Ô Sa”, xã Quảng Vinh

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.576.868
Truy câp hiện tại 1.975