Tìm kiếm tin tức
Quyết định Về việc phê duyệt Dự án hoàn thiện, nâng cấp, tiêu chuẩn hóa sản phẩm “Rau Quảng Thành”
Ngày cập nhật 14/09/2020

Ngày 13 tháng 8 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định 1741/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Dự án hoàn thiện, nâng cấp, tiêu chuẩn hóa sản phẩm “Rau Quảng Thành”

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.170.503
Truy câp hiện tại 1.794