Tìm kiếm tin tức
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng Phước
Ngày cập nhật 20/11/2018

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại xã Quảng Phước vào ngày 14/12/2018.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại xã Quảng Phước, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 10 lô đất tại điểm dân cư khu vực phía sau trường trung học số 1 Quảng Phước và trường THCS Ngô Thế Lân và khu dân cư thôn Thủ Lễ 3, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền.

2. Diện tích: Từ 200m2 – 371,9m2 (xem bản vẽ chi tiết đính kèm);

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, BƯỚC GIÁ:

STT

hiệu

đất

hiệu

thửa

đất

Tờ

bản

đồ

số

Diện

tích

(m2)

Khu vực/

Vị trí

Đơn

giá

(đồng/m2)

Giá

khởi điểm

(đồng/lô)

Bước giá

(đồng)

Tiền

đặt trước

(đồng)

 I

Điểm dân cư khu vực phía sau trường Trung học số 1 Quảng Phước và trường THCS Ngô Thế Lân

1

Lô 9

T1033

19

274,5

Khu vực 1, vị trí 1

600.000

164.700.000

7.000.000

21.000.000

2

Lô 10

T1034

19

274,5

600.000

164.700.000

7.000.000

21.000.000

3

Lô 11

T1035

19

274,5

600.000

164.700.000

7.000.000

21.000.000

4

Lô 12

T1036

19

274,5

600.000

164.700.000

7.000.000

21.000.000

5

Lô 13

T1037

19

274,5

600.000

164.700.000

7.000.000

21.000.000

6

Lô 14

T1038

19

274,5

600.000

164.700.000

7.000.000

21.000.000

7

Lô 1

T1025

19

243,8

750.000

182.850.000

7.000.000

21.000.000

8

Lô 2

T1026

19

200,0

700.000

140.000.000

7.000.000

21.000.000

9

Lô 3

T1027

19

200,0

700.000

140.000.000

7.000.000

21.000.000

II

Khu dân cư thôn Thủ Lễ (Quyết định số 2725/ QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2016) 

1

Lô A11

 

 

371,9

Vị trí 2

450.000

167.000.000

4.000.000

20.000.000

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

V. HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ:    100.000 đồng/hồ sơ/lô.

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 11/12/2018 tại điểm dân cư khu vực phía sau trường trung học số 1 Quảng Phước và trường THCS Ngô Thế Lân và khu dân cư thôn Thủ Lễ, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế..

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua hồ sơ: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 11/12/2018 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 11/12/2018 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 8h00 ngày 11/12/2018 đến 16h30 ngày 13/12/2018

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

- Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 14/12/2018.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường UBND xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- UBND xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền;

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền - thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Số điện thoại: 0234.3566607;

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.426.222
Truy câp hiện tại 79