Tìm kiếm tin tức
Dự án, đấu thầu, đấu giá
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế tổ chức đấu giá một số lô đất tại Khu dân cư Nguyễn Vịnh, thị trấn Sịa vào ngày 26/10/2018.
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế tổ chức đấu giá một số lô đất tại Khu Trung tâm thương mại xã Quảng Vinh, xã Quảng Vinh vào...
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại các thôn Vĩnh Tu, Tân Mỹ, thôn 13, xã Quảng Ngạn vào ngày...
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.394.217
Truy câp hiện tại 35