Tìm kiếm tin tức
Dự án, đấu thầu, đấu giá
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền vào ngày 22/02/2019.
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 11 lô đất tại xã Quảng Thành vào ngày 21/02/2019.
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại xã Quảng Phước vào ngày 23/02/2019.
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại khu dân cư thôn Thủy Lập và thôn Hà Lạc, xã Quảng Lợi vào...
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất một số lô đất tại thị trấn Sịa vào ngày 14/02/2019.
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.464.194
Truy câp hiện tại 40