Tìm kiếm tin tức
Dự án, đấu thầu, đấu giá >> Đấu giá đất
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thôn Tây Thành, xã Quảng Thành vào ngày 20/8/2020.
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 08 lô đất tại Khu dân cư phía Đông Quảng Lợi, xã Quảng Lợi vào ngày 28/8/2020.
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.815.698
Truy câp hiện tại 2.143