Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Xây dựng 400 mét kênh mương bê tông TBĐ đội 2, HTX nông nghiệp Thành Công.
Ngày cập nhật 16/09/2020

Ngày 08 tháng 9 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định số 1970/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Xây dựng 400 mét kênh mương bê tông TBĐ đội 2, HTX nông nghiệp Thành Công.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.620.188
Truy câp hiện tại 8.580