Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Nhiều hộ dân trồng màu (mướp đắng) bị thiệt hại hoàn toàn do bão lũ từ tháng 9 đến 11/2020 có được hỗ trợ không? Nếu có thì mức hỗ trợ bao nhiêu? Trình tự thủ tục để được hỗ trợ
Người gửi: Phạm Thị Gái - Thôn Tây Hoàng, xã Quảng Thái (Ngày gửi: 23/12/2020)
Đáp:

Kính gửi: Bà Phạm Thị Gái

Vấn đề Bà hỏi, UBND huyện xin được trả lời như sau:

Theo Nghị định 02/2017/NĐ-CP, ngày 09/01/2017 của Chính phủ, các đối tượng sản xuất trên được hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, mức hỗ trợ 2.000.000 đồng/ha. Khi bị thiệt hại, các hộ sản xuất phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn, tiến hành thống kê, đánh giá thiệt hại, hoàn thiện hồ sơ (Đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại do thiên tai theo Mẫu số 1) gửi trực tiếp lên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp xã để phối hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp giải quyết theo quy định.

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.580.122
Truy câp hiện tại 59