Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Tôi muốn hỏi hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhà bị hư hỏng nặng hoặc bị sập do bão, lụt thì được hỗ trợ gì không? Trường hợp khẩn cấp phải di dời nhà thì mức hỗ trợ là bao nhiêu?
Người gửi: - Quảng Điền, Huế (Ngày gửi: 26/11/2020)
Đáp:

Kính gửi: Ông(bà)

UBND huyện xin trả lời ý kiến phản ánh của ông(bà): Theo Điều 15 tại Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội về hỗ trợ làm nhà ở, sữa chữa nhà ở

1. Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị đ, sập, trôi, cháy hoàn toàn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không còn nơi ở thì được xem xét hỗ trợ chi phí làm nhà ở với mức tối đa không quá 20.000.000 đồng/hộ.

2. Hộ phải di dời nhà ở khẩn cấp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền do nguy cơ sạt lở, lũ, lụt, thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác được xem xét hỗ trợ chi phí di dời nhà ở với mức tối đa không quá 20.000.000 đồng/hộ.

3. Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị hư hỏng nặng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không ở được thì được xem xét hỗ trợ chi phí sửa chữa nhà ở với mức tối đa không quá 15.000.000 đồng/hộ.

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.579.813
Truy câp hiện tại 2.478